Pages

24 May 2010

Da FimalaBoss Whhaagh!

EN SPESIELL ANLEDNING

I over 1,5 år har Inger Helene arbeidet med en Orke-arme som inneholdt alle de komponenter som tiltalte henne! Like lenge har vi snakket om det ungåelige storslag mot Ultramarines (det er ingenting bedre i verden for Iiihaas Whaagh enn å knekke Ørnulvs Ultramarines)! Forrige uke var den "ferdig". Gratulerer Inger Helene med en ferdig - flott arme! Nå kan du kose deg med Stompaen og med enkeltmodeller (selektiv utvelgelse).

Listen hennes ble på ca 3.350p. Vi bestemte oss å fravike standard org chart noe. Orkene stilte med 5 HQ, Marines stilte med 3 HQ og en ekstra heavy unit. Vi bestemte oss for å spille Pitched Battle med deploymentsone 12" inn fra en langside og kortside, 24" fra motstanderen (L-deployment). 3 bord ble brukt. Tacos med Chirozzo, Cider, Vin, Likør, Rom, hvitvin og gårvær. Kan det bli bedre? Kl. er 15:00 - la oss starte:

DEPLOYMENT

IIHHAAAS WAAGH. Fremskutt i nord-vestre hjørne, Boss Gutzmek med sin Bike Squad, Truck med Nobs og Ghazgull Thraka. Bak dem, i 3 etg på Terminatum, 10 Lootas, i første etg en stor Mob-unit. I Nord-senter, delvis i cover bak bygg, kjørte en mektig konstruksjon frem, en Battle Wagon med Nobs. Bak den 3 Deffkoptas, og flankert av 2 Killakans. Øst-senter en Deafdread og truck med Mob-unit. Bak bygget 3 Deffkoptas. I øst en Truck med boys, og en stor unit Ardboyz sammen med Wierdboy. I øst-syd, i 3 etg på Auditorium, en unit Tankbustas og Big Mek med Shokk Attack Gun (med line of sight rett inn langs Marines deploymentsone....... Stormboyz ble holdt i reserve.

ULTRAMAR. For å møte den svært så hardtslående nord-vestre-flanken til Orkene, går en Landraider med Terminatorer, en Vindicator, en Crusader med Assault Termnators og Chaplain Desticado i stilling, i nord-vest hjørnet, delvis i cover bak en skog. I Vest-senter, bak Tankum, tar en Dreadnought og Whirlvind stiling. I syd-vest, i en skog, en Combat Squad. I syd-vest-senter i en skog, en Combat Squad, bak en Razorback med Combat Squad, en Vindicator og en unit Assault Marines. I Manifactorum, i syd-senter, en Rhino med Tactical Squad flankert av en unit Assault Marines med Chaplain. I senter syd-øst, delvis i cover østfra fra Monitorum, en Landraider med Vanguard Veterans og Chaplain, og en Razorback med Combat Squad. Bring it on!

Deff-komptaene rykker inn i byen retning syd-vest, i cover.

RUNDE 1

Bikeuniten dundrer over sletten, helt uten respekt, for sin motstander. Trucken følger tett ved siden av. De posisjonerer seg rett utenfor assault range for Landraideren. I senter justerer Deffkoptaene sin stilling. Det samme gjør Killakans og Battlewagon. I nord-øst runder Deffdreaden hushjørnet på Sanctum og beveger seg mot senter, fulgt av Trucken. Wierdboys unit rykker vest. Lootane ruller 6! 30 skudd dundrer mot Combat Squaden i syd-vest - kun en Marine står tilbake. Wierdboys øyne lyser opp, og en grønn energistråle sendes i retning av Landraideren i senter, men treffer ikke. Big-mek, Tankbustas, Killakans, Battlewagon og alt annet som kan skyte i senter, fyrer av mot Landraideren i syd-senter som blir stunnet. Det samme skjer med Razorbacken bak den. I nord-vest stunnes Landraideren.

I Nord-vest rykker Vindicatoren forsiktig frem flankert av Crusaderen. I senter syd kjører Vindicatoren og Razorbacken litt rett nord. Assault Marines syd-vest rykker lengre vest. Alt annet står. Combat Squadene sine missiles og Whirlvinden lyktes ta ut flere Lootas, som bryter og forflytter seg til 1 etg. Landraideren og Vindicatoren i nord-vest lykkes ta wound av Boss Gutzmek og immobiliserer Trucken til Ghazgull Thraka. I senter lyktes Landraideren stunne en Killakan. Da er det bare å ta imot – måtte The Emperor stå oss bi!

RUNDE 2

No more snappy bangs, Lootane løper av bordet! Bikene tar stilling midt imot Landraideren. De venter på forsterkninger før de vil gå til angrep. Ghazgkull Thraka og hans Nob-unit rykker inn ved siden av dem nord-øst av skogen. De små Gretchen greier reparere Trucken i senter-vest. Det summer rundt Wierdboy. Og plutselig materialiserer han og hans store unit med Ardboyz seg midt i skogen foran Crusaderen i nord-vest. Noen av dem treffer bakken så hardt at de blir knust. Da FimalaBoss is pleased - she has a cunnin plan! Ork moben i Terminatum rykker frem bak Pompum. Igjen justerer kun Battle Wagon sin stilling. En unit Deffkoptas rykker rett syd og tar opp stilling overfor Razorbacken i syd-senter. Den andre uniten justerer seg for å skyte mot Landraideren der, tett fulgt av Killakans. Deff Dreaden og Trucken i nord-øst rykker inn mot senter. Tankbustane forlater Big Mek og klatrer ned i 1 etg. Det smeller og dundrer over hele bordet. Da Fimalaboss sine øyne lyser opp hele slagfeltet! Med ett brak går Razorbacken i syd-senter i luften. På ny stunnes Landraideren i senter-syd.

Landraideren i nord-vest justerer sin stilling, og slipper ut sine Terminators. Vindicatoren rygger litt bakover for å gjøre plass til Crusaderen, som kjører seg fast i et krater (Damn, Damn, Damn....) Dreadnoughten rykker rett nord med skytefelt mot Wierdboy og hans mob. i Syd-vest flytter Assault Marines opp mot nord-vest bak Whirlvinden for å støtte nord-vest-flanken, som er nødt å holde om ikke Orkene skal trenge Ultramars styrker opp i et hjørne. I syd-senter kjører både Razorback og Vindicatoren retning nord. Whirlvinden, Vindicatoren, Landraideren, Dreadnoughten og Razorbacken i senter åpner ild mot Bikes, Nobs og mot Wierdboy og hans Ardboyz. DET ER FRUSTRERENDE Å RULLE ENERERE!!!!). Det lyktes å ta ut noen liv av Nobbene til Ghazgull Thraka og å redusere Ard-boysene kraftig. Men det er ikke nok! I syd skyter Landraideren med en kanon på Deffkoptaene som tok ut Razorbacken, og feller et. Combat Squaden lyktes skyte på, og ødelegge resten i combat. Men, de står ille stilt – alene. For the Emperor! Terminatoruniten i nord skyter mot Ghazgull Thraka og hams Nob-unit, og går til angrep! De feller flere, men står selv tilbake med bare to.

RUNDE 3

Det glimter i øynene på Da FimalaBoss! Boss Zagstruk og hans Stormboyz materialiserer seg syd-vest for skogen med Combat Squaden, dypt inn i Ultramars rekker. Men denne gangen scatrer Boss Zagstruk så langt at hans unit ikke lyktes assaulte! (Puh!) Bikene rykker inn og hjelper Nobbene og Ghazgull Thraka med å utlette Terminatorene. Ghazgull Thraka konsoliderer syd øst bak Wierdboy og hans Ard Boys. Wierdboy og hans unit rykker frem mot Crusaderen og river den i filler! I vraket står Chaplain Desticado og hans Assault Terminatorer klare for å hevne den i neste runde. I senter-vest rykker Boyzmobben inn i Pumpum og truer syd-vest. I øst runder en truck hjørnet, og Mobben utsletter Combat Squaden i syd som kjemper tappert imot. Killakans, deffkomptaene i senter og BattleWagon fortsetter justere sin stilling og med å skyte på Landraideren, som mister ett våpen.

Desticadio og hans Assault Terminators rykker frem mot Wierdboy og hans Ardboys. I syd rykker Assault Squaden fra senter-vest inn mot de nyankomne Stormboyz. Combat Scuaden i vest forlater skogen for å komme på rapid-fire range av dem. Razorbacken kjører bakover for å gi ildstøtte, og Combat Squaden går ut forå hjelpe. Vindicatoren i senter rykker nord-vest. Rhinoen inne i Manufaktorum tar fart og raser rett igjennom den skadede fabrikkveggen. På den andre siden slipper den ut Tactical Squaden som har stilling midt imot Boyzmoben som drepte Combat Squaden der forrige runde. Hverken Vindicatoren i senter eller Whirlvinden gjør større skade på Bikene eller Boz-moben i senter. Vindicatoren i nord-vest lyktes endelig å treffe uniten til Ghazgull Thraka, flere faller, men det kunne vært langt værre for dem....! DET ER FRUSTRERENDE Å RULLE SÅ DÅRLIG PÅ SCATTER OG PÅ Å WONDE! I senter greier den skadede Landraideren å sprenge en Killakan. Tactical Squaden skyter i filler Boyzmobben, som reduserer til noen få (flame- flame). I syd-vest åpner Razorbacken, Assault Squaden og 2 Combat Squads ild mot Boss zagstruk og hans Stormboyz. Når flammekasterene skrus av er det kun en haug brennende aske tilbake (men det skulle da bare mangle med så mye våpen, men alt måtte til.....). Dreadnoughten lyktes drepe en Nobb i nord, og kun en står nå tilbake med Ghazgull Thraka. Assault Terminatorene angriper Wierdboy og hans Ardboyz og lyktes dem.

RUNDE 4

Ghazgkull Thraka og hans Nobz nærmer seg Chaplain Desticado og hans Assault Terminatorer, flankert av Bike-uniten. Boyzene i senter går syd går forsiktig frem mot syd. Battle Wagon starter endelig turboen og doningen kjører vest langs nordre bordkant, fulgt av en Killakan. Deffdread, Killakan og Deffkoptaene går enda nærmere Landraideren i senter-syd. Boyzene i syd går mot Tactical Squaden som skjøt dem i filler runden før. Tankbustane nærmer seg langsomt fra syd-vest. Bikenes lyktes felle 2 Assault Terminatorer (DET ER VANVITTIG FRUSTRERENDE Å SAVE SÅ DÅRLIG! En terning forsvinner i Warpen og materialiserer seg under sofaen i nabostuen. Desticado sier tørt – skulle ikke forundre meg om det ble en ener..... Da FimalaBoss kan ikke dy seg, kryper under sofaen. Hun vrir seg rundt på gulvet i latter, det ble en ener....;) Battlewagon og Tankbustane har flyttet / er utenfor range. Big Meken får det ikke til.... Killakan, Deafdread og Deffkoptane immobiliserer Landraideren i syd. I nordvest gyver Bikene og Ghazgull Thraka med gjenlevende Nob løs på Desticado og hans Assault Terminators. Både Ghazgull Thraka og Desticado faller! Boss Gutzmek, 4 Bikes og 2 Terminaorer står tilbake. I syd assaulter de gjenlevende orkene Tactical Squaden, som utlsetter dem.

I syd-vest-senter rygger Vindicatoren for å komme vekk fra Boyz Moben som har forlatt Pompum (delvis) og har front i et krater mot syd. Combat Squaden i syd-vest går inn igjen i sin Razorback og kjører Nord for å støtte Assault Marines i nord-vest og Dreadnoughten som er neste linje som skal holde bikene når/om Assault Terminatorene skulle falle. Tactical Squadene i syd vest går i stilling i skogkantene igjen. Tactical Squaden søker dekning ved siden av Rhinoen, i ly av Landraideren i syd-senter. I nord-vest går dreadnoughten inn i skogen med retning for Bikene. Whirlvinden og Vindicatoren skyter mot Ork-moben. Ildgivningen er ikke effektiv, og kun noen få orker faller. Landraideren i syd tar ut ett Deffkopta. Bikene og Assault Terminatorene fortsetter sin blodige kamp. Terminatorene faller. En hardt skadet Boss Gutzmek og en bike setter retning mot skogen i nord vest.

RUNDE 5

BattleWagonen er, til Da Fimala Boss irritasjon, holdt så langt tilbake at den ikke kan annet enn å skyte, og at hun har vært for forsiktig med den (og Nobs uniten i den). Den fortsetter sin ferd mot nord-vest. Boyz-moben i senter fortsetter retning syd, men beveger seg tregt igjennom ruiner og over kratere. Orkenes ildgivning er spredt, og selv om units skades, påføres ikke Ultramarines vesentlig skade. I senter ødelegges siste laserkanon på Landraideren. Tankbustanes ildgivning greier ikke ødelegge Landraideren (nærmeste mål). Big-meken får av skudd, men det er så lav styrke det ikke vil ødelegge noe. Boss Gutzmek og en gjenværende Bike setter retning mot Dradnoughten.

Assault Marines, Razorback, 2 Combat Squads, Vindictor og Whirlvind utlsetter nesten senter Boyz-moben i skytefasen. Chaplain og hans Assault Marines angriper de gjenværende og dreper dem. Dreadnoughten assaulter Bikene, dreper en bike men stunnes.


RUNDE 6

Orkene i senter-syd-vest gjør seg klare for å ta imot charge fra Assault Marines i senter-syd (Da Femala Boss vil ikke de skal trekke seg tilbake for å unngå assault). Orkene åpner ild, men er enten utenfor range av noe eller treffer dårlig. Da Fight is Funny! Big-mek får i gang ”greia si” og sprenger Rhinoen og dreper flere Marines. De står.

Chaiplain og hans Assault Marines angriper en Trucken i nord-vest og river den i filler.

kl. 03:00 - det er over!

RESULTAT:

Ultramarines 14

Iiihhaaas Wagh 8

Kommentar: En svært morsom aften, med all den vanlige hyggen. Vi ble enig om at slaget skulle gjentas om ikke så altfor lenge. Vi ble også enig om å spille samme slag men at hver side skulle sette ca 33% av hver sin styrke per bordplate for å få mer bredde i slaget med en gang.... Da Fimala Warboss vil ha det slik, og hvem kan stå imot en slikt ønske?

6 comments:

 1. Var på tide at vi endelig fikk til et all inn slag:) Hadde det veldig gøy, selv om resultatet ikke endte til min fordel! Men skal ta en alvorsprat med boyza og håper de slår bedre fra seg neste gang;)

  ReplyDelete
 2. Nå er jeg ikke hundre prosent oppdatert på reglene rundt Boss Zagstruk, men dersom du hadde Waaagh'et i runde tre Inger Helene... Hadde du kunne fått til assaulten selv om de ikke landet fullt så nære som ønskelig?

  Kunne det stukket tilstrekkelig med kjepper i hjulene (evt øynene/knehasene) på smUrfene til at du hadde endt opp 'på topp' her?

  Solid resymé som vanlig, Ørnulv!

  Har jeg forresten nevnt at jeg nærmer meg 3500 poeng jeg også?
  (Er dog litt tynn på Troops, så jeg skal fokusere de neste to-tre månedsprosjektene på å korrigere det, samt på å nå 4K.)

  ReplyDelete
 3. 3500 - meget bra Jørn, Troops, hvilke typer tenker du deg, ikke mer Berserkere håper jeg..... ;)

  IH tok Waaagh med Traka (tror jeg), men det var ikke nok (hun scatret for en gangs skyld ganske langt unna, og godt er det....). Hadde IH fått til Deep Striken og kjørte Battle Wagon med en fresh unit Nobs rett syd-vest, tror jeg nok Orkene hadde presset Ultramar inn i et "ukomfortabelt hjørne".

  Ørnulv

  ReplyDelete
 4. Det er flere Crypt Ghouls på vei i posten og så har jeg liggende deler til en femten-tyve Chaos Space Marines til, så det ligger an til at jeg dobler antallet Summoned Lesser Daemons og vanlige 'undivided' CSM.

  Deretter skal du ikke se bort fra at det kan bli noen flere 'Cult Troops'. Det kunne vært artig å ha en av hver av de også.

  ReplyDelete
 5. Waaaget med jumpboyza og, men skulle charge inn i difficult terreng etter på og da fikk jeg bare en treer og en ener, så manglet noen millimeter for å komme frem.

  ReplyDelete
 6. De stolte sønnene til Roboute Guilliman gjemte seg i Difficult Terrain?
  Veldig "in character" må jeg si! :þ

  ReplyDelete

Please feel free to comment...
Your feedback fuels our passion! ;)