10 May 2010

Devouring an ork ashe world!

BATTLE MISSIONS

WAWE ASSAULT 2000p
Inger Helene (Orks) vs Ørnulv (Tyranider)

En askegrå planet. Orkene driver utvinning av naturforekomster der. Men det er det ikke bare Orkene som vil gjøre....

DEPLOYMENT

Tyranidearmeen deles i 3. De vil ankomme i løpet av runde 1 – 3 (random) fra en av 3 bordsider (vest, øst og syd). 12” fra Tyranidenes bordkanter skal Orkene deploye. 3 objekter legges ut, 18” fra en senter markør, i rett linje vest, øst, og syd.

Orkene deployer først. En unit Deffkoptas, en unit med Warbikes og en unit Stormboyz holdes i reserve. I vest, på en høyde, går to Killa Kans i stilling. I nord i en skog, 10 Lootas. Foran dem, bak ett bygg, en Trukk med Boyz og en Deff Dread. Fremskutt i en skog i syd, en stor unit Boyz. I nord-øst ruller en diger doning frem, en Battlewagon, så tungt lastet med våpen den så vidt greier bære egen vekt (gratulerer Inger Helene, den ble kjempefin, og du burde legge ut bilder av den). I øst på en høyde, Big Mek med Shokk Attack Gun og en unit Tank Bustas. Fremskutt bak et bygg øst-senter enda en unit Nobz, og lengst i øst en Trukk med Boyz (og mot dette skal jeg ha wave assault......).

RUNDE 1

Hive Fleet Grendel sin fortropp ankommer fra syd senter, midt imot skogen med Orkenes fremskutte Boyz unit. En unit Genestealers, en Trygon Prime, en Carnifex, en Tervigon og en unit Gaunts. Carnifexen får av ett delvis vellykket Strangler Thorn Cannon skudd mot Big Mek uniten, tar ut en Tank Busta og wounder Meken. Ildgivningen mot Boyz uniten i skogen holdes litt tilbake i frykt for at det faller så mange at Tyranidene ikke lykkes nå dem med assault. Feeding time! Genestealere, Gaunts og Trygon Primen assaulter Orkeuniten og utsletter den. 2 Genestealere og noen Gaunts faller. Orkegeneralen liker ikke Tyranider! Det proklameres høyt at ”I like best da blue marines....!”

Deff Dreaden i senter justerer sin stilling for å få bra line of sight til monstrene i senter syd. Det samme gjør Killer Kansene på høyden i vest. Tyranidene har gjemt seg godt, og få Orkeunits har klar line of sight. Orkenes ildgivning tar ut noen Genestealers og utsletter Gaunt uniten. Trygon Prime tar ett wound.

RUNDE 2

Med et brak treffer flere ”Mystetic Spore Pods” åskammen i nord-vest. Når støvet har lagt seg kommer en Trygon Prime, en Tervigon, to unit Gaunts, en unit Genestealers og en Lictor til syne. En Gauntunit og Genestealerne setter fart i retning syd-øst mot objektet der (som holdes av Nobbene). Helt i nord-øst rykker en unit Gaunts frem mot høyden hvor Big Meken og Tank Bustane har gått i stilling. Trygon Prime fleeter i retning Trukken i nord-øst. Lictoren følger bak ham. I syd konsoliderer Tyranidene sin stilling, og forbereder seg på caunter assault skulle Orkene forsøke ta sist eurobrede objekt. Tervigonen i syd føder en stor unit Gaunts som går i retning av senter bygget med Nobbene. Tyranidene skyter med alt som kan se, og tar spredte wounds fra flere uniter. Trygon Prime river i filler Trucken i nord-øst (som applyer da cabooom), og Boyzene i den går ut i nord for å møte Gauntene.

Nobbene sliter med dårlig kommunikasjonsutstyr, og reservene ankommer ikke. Nobbene i senter går frem i øst i ly av bygget og truer både syd-senter objektet og objektet i øst. Ildgivningen feller flere Gaunts og noen Genestealers. Ingen av da big monsters tar nevneverdig skade.

RUNDE 3

Nye brak høres. denne gang i nord-vest. En unit Gargoyler, en unit Shrikes og en Hive Tyrant reiser seg, og truer Lootas i senter-vest skogen i nord. I syd øst fødes en ny unit Gaunts som sammen med den foregående går i retning av Nobbene i øst. Tyranidene i syd-øst og øst retter all ild mot Nobbene, som til tross for iherdig innsats fra ”a hard operating Painboy” (feel no pain), mister mange. Gauntene sendes ut på ett assault selvmordsangrep mot Nobbene, men greier utrolig nok å få overtak i kampen, og blir stående låst i kamp (nå utenfor synapse). I nord-øst er det fødet ny unit Gaunts som ble sendt mot høyden med Big Meken og hans Tankbustas. Trygon Primen i nord-øst assaulter Boyz mobben sammen med Lictoren og Gaunts uniten. Boyz uniten utslettes, men Lictoren suffers instant death fra en Power Claw (med bare T4 lærer man fort ikke å gå i angrep med ham mot en unit med Power fist.... og til 65p hva i all verden er han god for da....).

Boss Zagstruk og hans Storm Boyz ankommer rett øst for Tyranidenes syd-objekt. Warbikene ankommer i nord-øst. All mulig ildgivningen i nord-øst og øst konsentereres mot Trygon Primen, som til slutt faller (au). I vest treffer endelig Killa Kanns Trygon Primen i syd, og tar nye 2 wounds. Deff Dreaden sikter, men bommer (igjen). Lootane snur seg og skyter mot Gargoilene, men har dårlig sikt gjennom skogen, og kun halvparten av de små flyvende faller. The Will og the Hive Mind holder dem på plass. Bozz Zagstruk og hans Boyz assaulter Canifexen og Tervigonen i syd, og Wounder dem begge. Nobbene faller for overmakten fra Gauntene.

RUNDE 4

Hive Tyranten i nord-vest flyr frem til Lootane, og ”skaper så mye frykt” de har BS1 og WS1 denne runden. Lootane utslettes nesten av Hive Tyranten og Gargoylene, og flykter rett nord. I syd rykker den hardt skadede Trygon Primen rett nord med retning mot Deff Dreaden. Feiler monsteret er det ganske sikkert den selv faller (ett wound igjen). Men, ”Primen” lykkes rive Dreff Dreaden i filler etter et vellykket fleete move. Tervigonen i syd har på ny født en Gaunt unit (ut av nærkamp) som faller Boss Zagstruk og hans Boyz i ryggen...... Genestealerne i syd støtter dem. Overmakten blir for stor, og det Gauntene og Genestealerne ikke greier drepe, utsletter Tervigonen og Carnifexen. I Nord Øst er det født en liten unit Gaunts, men Tervigonen har samtidig gått tom for biomasse. Tervigonen avgir ild mot Bikene og tar to. I øst er Gauntuniten som beseiret Nobbene utenfor ”synapse”, og ”Lurker”. I nord øst forflytter Gaunt uniten og Genestealerne seg mot øst for å komme unna Big Meken. Hive Mind Grendel finner nå ut, at hærlisten går over 2 sider (ikke 1 side)...! 3 Warriors med Dethspittere mangler på slagfeltet (3 X S5 skudd fra hver). Hive Fleet Grendel straffer seg selv med ikke å la dem ankomme slaget, selv om Orke generalen sterkt oppfordrer til det!


Lootane løper av bordet. Warbikene åpner ild mot Tervigonen og assaulter den. Orke generalen banner! Bikeuniten har ikke Power Claw, og det er det er Bike uniten som mister liv. Killa Kans, Battle Wagon, Big Mek og alt annet som kan skyte, sikter på Trygonen i senter, som selv i delvis i skjul, mister siste wound og faller.

RUNDE 5

Det kan være siste runde. Hive Tyranten flyr frem og tar stilling midt foran Killa Kans i vest-senter. Shrikene går i stilling foran gjenværende Trukk i vest. Carnifexen i syd går frem. Tervigonen i syd føder nok en unit gaunts, som holder sydobjektet sammen med gjenlevende Genestealers. Gaunt uniten som beseiret Storm Boyz i forrhe runde stormer frem mot senter objektet, og runner bak huset i senter. Gargoylene flyt midt foran Battle Wagon for å skyte mot Big Meken. To Gaunt units går også mot ham fra Nord og nord-øst. Gaunt uniten i syd-øst utenfor synapse ”Lurker”. Genestealerne og Gauntene (akkurat innenfor utvidet 18” synapse fra Tervigonen i nord-øst) går inn på objektet i senter øst. Hive Tyranten river i stykker begge Killa Kansene. Trucken i nord-vest-senter, som med unntak av å skyte med sine våpen har vært innaktiv, rives i stykker av Shrikene, og ”the kaabooom” dreper flere av passasjerene (og wounder en Shrike). Gargoylene og Gauntene lyktes felle resterende Tankbusta og Big Meken! Tervigonen dreper flere biker.

Orkeuniteten i senter kommer seg ut av vraket, flytter og runner bak huset mot senter objektet for å konteste det. De siste Bikene faller for Tervigonen i nord-øst. Battlewagon tar sikte med den store kanonen, treffer, og dreper nesten alle Genestealerne som holder objektet i Øst.... Med Leadership på 10 holder de (akkurat....).

Orke-generalen ruller D6 - 1- det er over!

RESULTAT:

Hive Fleet Grendel holder øst-objektet og syd-objektet. Både Boyz og Gaunts er innenfor 3” av senter-objektet. Vest-objektet står åpent.

Tyranider 2p - Orker 0p

Det var første gang jeg har drukket ”cola” ..... av halvliters glass! Noe jeg antar kan ha medført litt unøyaktig måling av synapse, range og stats til tider.... men det var i så tilfelle heldigvis jevnt fordelt. Kommer gjerne på besøk igjen snart PB – så du kan få revansje, men ta frem normale glass er du snill ..... ;)


3 comments:

 1. Og du er hjertelig velkommen på besøk igjen snart! Skal se om jeg til da kan klare å finne noen litersglass ;)
  Krysser fingrene for at det er de blå som dukker opp neste spill ;)

  Mener å huske at Big Meken ble stående med bare et liv igjen. Eller husker jeg feil?

  ReplyDelete
 2. Han (Big Meken) mener jeg var ikke var på siste bilde på rullen, men det kan jo være det ble tatt under "ryddingen". Uansett, påvirker jo ikke resultatet ;)

  Ørnulv

  ReplyDelete
 3. Du skriver jo spillrapporter som om det var et Kall om dagen, Ørnulv! ;)
  Glem dog ikke tittel (se Artikkelindeksen) og etiketter...

  Det virker for meg som at Orkene var litt for tynt spredd her, og at Tyranidene dermed kunne isolere og spise mobbene uten at de kunne støtte hverandre. Det hjalp neppe IH at du fikk på seks av ni (?) enheter fra reserve allerede i runde to mens hun ikke fikk på noe.

  Inger Helene: "Dei kalla det Noregsglas."

  ReplyDelete

Please feel free to comment...
Your feedback fuels our passion! ;)