20 August 2009

Another Invasion mission

Trond (Eldar) - Linus (Death Guard)
1750 poeng
Mission: Invasion Mission 2: Spearhead Attack
Battle points:
Alpha: 2-4
Beta: 4-4
Gamma: 2-2
Total objective points: 8-10

Battle points: 4-12 (e.r.5)

Testing av mission 2, men i motsetning til hva navnet antyder er riktig oppsett (Pitched Battle), brukte vi Spearhead. Tre objektiver på linje langs midten. Ulike typer objektivpoeng var målet her.

Land Raideren knakk umiddelbart. Dermed 4 objektivpoeng til Trond allerede i runde 1. Linus brukte vel to-tre runder på å ta den ene wraithlorden og dermed 4-4.

Nok en gang sleit Eldar medå trenge ordentlig gjennom, men hadde etter runde 5 stanset det som var av kjøretøy. En nærkamp ved midtobjektiver varte og rakk og involverte to plague marines units, to demonprinser (haltende etter å ha smakt på warpattacks), harlequins, farseer og en wraithlord. Til slutt sto det en champ igjen fra den ene squaden, den andre var nesten urørt. Bare wraithlorden levde fra Eldar. Linus' to units sikret 1 pluss 1 objektivpoeng her.

De øvrige to objektivene ble kontrollert av henholdsvis en Plague Marines squad og en jet bike squad, begge alene, dermed 2 objektivpoeng til begge. Warp Spiderne og den ene uniten ved midtobjektivet sto i mostanderens deploymentsone og sikret dermed ytterligere 4 objektivpoeng.

Totalscore ble dermed seier 10-8 objektivpoeng til Plague Marines, som gir hele 12-4 Battle Points.

Artig å slå Eldar igjen, men ting kunne fort gått annerledes i dag. Kanskje også hvis vi hadde fulgt deploymentoppsettet (12" inn på bordsidene).

Er fortsatt usikker på armelista. Blir vel litt mer testing i Kjerringvik :D

Edit: Ble litt krøll i første setning.

No comments:

Post a Comment

Please feel free to comment...
Your feedback fuels our passion! ;)