Pages

19 June 2009

The Stench of Decay and Rotting Death (Part X)

3 kommentarer

Et lite framskritt de siste par dagene: Typhus og fem terminatorer.
Edit: 225 pluss 220 poeng er jo en god del. Så får vi se om de ikke får sin lille dåp i en kampanjekamp snart...

2 June 2009

Sommerkampanje: Mesa Minos

54 kommentarer
+++ Intercepted Astropathic Message +++
+++ Encryption: Mechanicum Hex Primus (Unidentified Variant) +++
+++ Encryption penetration partially successfull +++

To Magos Biologis D'edalus, Segmentur Solar, Mars
From Lexmechanic Ikaroes, Segmentum Ultima, Nossos system
Subject STC "Asterion"

Master

As per your instructions, I have undertaken an excavation on the south face of the Mesa Minos. At sunup, Expedition local day 163, seismic resonance augurs located what appears to be the postulated subterranean chamber. I have ordered the TB-servitors brought down from the Monophase, and expect to commence drilling by sundown.

Preliminary calculations predicts completion of drilling i...

+++ Remaining message content irreversibly corrupted +++
Sommeren er her, så skal det bli noe Sommerkampanje på oss så er det ikke annet å gjøre enn å sparke i gang! "Mesa Minos" kommer til å kjøres med X-Cam kampanjeregelsettene av Craig Gallant fra 'the D6 generation'. Til å begynne med blir det mest Recon Missions som er aktuelle, så det er side 1 - 3 av reglene som er aktuelle. Mission'ene finner dere i PDF'en for disse.

Før vi kan komme skikkelig i gang, må vi få avklart nøyaktig hvilke faksjoner som er tilstede på Nossos for å ta kontroll over - eller ødelegge - STC-databasen som skal være skjult i labyrinten under Mesa Minos.

Post en kommentar med følgende informasjon:
- Codexen og navn på rase/gruppering/klan/chapter du skal benytte
- Tittel og navn på din øverskommanderende (for fluffens skyld)
- Eventuelle andre ledere vi bør kjenne til (kan tilkomme senere)

Har dere noen spørsmål, så ring eller mail meg! Det er første gang jeg drar i gang noe sånt som det her, så jeg ser ikke bort fra at jeg har oversett noe.>