5 April 2010

This planet is ours - or is it?!

BATTLE MISSIONS

Scorched Earth - 2000p

Linus (Deathguard) vs Ørnulv (Ultramarines)

DEPLOYMENT

De fleste av byens bygninger står i brann! En nedskutte shuttle og noen skogholdt også. Flammene hindrer line of sight igjennom brann-området, som også er farlig å bevege seg i! Og det som ikke brenner er innhyllet i røyk som hindrer line of sight og gir ekstra beskyttelse mot ildgivning! Kampen vil stå om 4 strategiske knutepunkter, 2 inne i byen og 2 i skoglendet rundt fabrikk anleggene.

CHAOS; Death Guard velger, og tar stilling i, nord-vestre del av slagfeltet. Mot senter, 2 Vindicators og en Rhino med Plague Marines bak dem. I nord-senter en Vindicator og en Rhino med Plague Marines. 2 units med Demoner (20 stk og 5 stk) og 8 terminators ledet av Typhus, holdes i reserve.ULTRAMARINES; Ultramarines ankommer fra syd-øst, og går i stilling i skjul av de brennende bygningene. I senter 2 Vindicators og en Rhino med en Tactical Unit. I syd-senter en Landraider med Chaplain Desticado og 5 Assault Terminators, fulgt av en Razorback med Combat Squad. I øst en Landraider med 6 Terminators og en Razorback med Combat Squad. En Combat Squad deployer i tårnet over landinsplassen til "Platformum" i syd, og en Combat Squad tar stilling i senter-øst i ly av "Terminatum" ruinen.

RUNDE 1

CHAOS; Death Guard beholder initiativet og starter sin fremrykning. De 2 Vindicatorene i senter rykker forsiktig frem mot det røykfylte krateret i senter av slagfeltet. Bak dem følger Rhinoen tett etter. I Nord, i ly av den brennende "Sanctum" ruinen, rykker Vindicatoren fulgt av Rhinoen frem og truer Ultramarines nord-øst flanke. Røyk, flammer og ruiner hindrer effektiv ildgivning.

ULTRAMARINES; Landraideren i senter-syd runder hjørnet på Platformum og tar opp stilling front mot Chaos Vindicatoren i syd senter. Sammen med Combat Squaden i tårnet til Platformum greier den ødelegge kanonen til Chaos Vindicatoren syd-senter. Razorbacken slipper ut sine Combat Squad som går mot objektivet i øst. Razorbacken kjører opp ved siden av Landraideren. Vindicatorene i senter har ikke sikt til noen mål, og velger rygge syd for selv ikke å bli beskutt neste runde av Chaos Vindicatoren som lurer i nord. Rhinoen følger dem. I øst runder Landraideren hjørnet av Terminatum, og kjører inn i byen retning vest i ly av Auditorium bygget. Razorbacken kjører full fart rett nord, for å kunne runde inn mot vest dersom det blir nødvendig å avskjere Rhinoen med Plague Marines i nord.

Vi ble enig om at kratere, skoger og flyvrak dekker line of sight fra basekant, mens ruiner dekker line of sight fra hushjørner. Basene var hhv dangerous eller difficult terrain. Dette utfra et praktisk ståsted for å skape flyt i spillet.

RUNDE 2

CHAOS; Terminators og Typhus ankommer via deep strike. Chaos generalen grunnet lenge på mulige koordinater, men bestemte seg til slutt for å lande innenfor icon i senter-vest bak Tankum. Enheten startet ferden rett syd. Den lille Demon uniten ankom også, og materialiserte seg ved iconet i senter, og startet ferden mot objektet i nord-vest. Den skadede Vindicator i senter rykket syd for å blokkere i syd, og spydde ut enda mer røyk på slagmarken. Vindicatoren bak fulgte etter. I nord rundet Vindicatoren hushjørnet og åpnet ild mot Combat Squaden foran Terminatum bygget i senter øst. En Space Marine falt.


ULTRAMARINES; Landraideren i øst satte fart mot senter og gikk i possisjon for å skyte på Chaos Vindicatoren i nord. Razorbacken som hadde fulgt den fortsatte sin ferd for full maskin rett nord i ly av Auditorium for å avskjære et potensielt bakholdangrep i nord øst. En Vindicator i syd senter rykket frem for å gi støtte ild mot Chaos Vindicatoren i nord. Rhinoen fulgte den. Ildgivningen rev Chaos Vindicatoren i nord sitt drivverk i stykker, men kanonen var intakt! Razorbacken i syd slapp ut sin Combat Squad som gikk i retning av objektet i syd-øst. "In War - much must be risked!" (Detethor - LOTR). Landraideren i syd-vest dundret forbi den skadde Chaos Vindicatoren og tok stiling rett overfor den andre Chaos Vindicatoren i senter! Desticado og hans Assault Terminators rev vognen i stykker. Den siste Vindicatoren i senter-syd og Razorbacken sperret for mulig framrykning fra den ødelagte Vindicatoren i syd-vest-senter.


RUNDE 3

CHAOS; Den store Demonenheten materialiserte seg midt i senterkrateret! Typhus og hans Terminators rullet 6” og rykket frem via Tankums lasterampe. Damn! De ville kanskje komme frem.... Og Chaos Rhinoen i senter manøvrerte seg i stilling og Plague Marines gikk ut. Plutselig var Desticado og hans Assault Terminators omringet, og stygt out-numbered. Flere Demoner og 2 Chaos Terminators falt, men Chaplain Desticado og hans Assault Terminators ble utradert! Damn - Damn - Damn! Chaos Vindicatoren i syd senter justerte sin stilling for å beskytte senter for skyting sydfra. Chaos Vindicatoren i Nord avga ild, men bommet. Rhinoen i nord rygget bakover mot senter nord. Demonene i nord-vest rykket frem mot objektet der.
ULTRAMARINES; Break Out! Plutselig holdt, og truet Chaos, hele senterlinjen. Ultramarines måtte gjenvinne initiativet, men den skadde Chaos Vindicatoren i nord med ildfront rett mot senter objektet i byens østre del måtte tas ut først. Landraideren dundret over sperringene og Terminators assaultet og sprengte Chaos Vindicatoren. Razorbacken i nord kjørte rett vest for å støtte dem skulle Chaos Rhinoen i nord-senter snu og komme tilbake. Combat Squaden i senter-øst gikk mot objektivet der. Vindicatoren i senter kjørte frem mot senter-vest, tok ut Chaos Rhinoen til Plague Marines, noen Demoner og en Plague Marine! Rhinoen fulgte opp ved siden av for å sperre Demonenes evt fremrykning mot øst-senter. I syd kjørte, en tilsynelatende ufarlig, Razorback vest, og slapp røyk. Landraideren til Desticado backet plutselig rett syd, og Vindicatoren der tok stilling ved siden av. Fremrykning inn mot øst måtte stanses! Ildgivningen fra Razorbacken, Vindicatoren, Combat Squaden i tårnet på Platformum og Landraideren felte 2 Chaos Terminators. Ultramarines var fortsatt hardt presset, men Chaos hadde ikke lenger "fritt fram" mot øst, verken nord, senter eller syd!

RUNDE 4

CHAOS; Demonene i nord-vest nådde frem til objektivet der. Rhinoen med Plague Marines i nord tverrvenner og kjører i retning av senter Nord (der Terminatorene ødela Chaos Vindicatoren). Plague Marines i senter trekker vest mot objektivet i senter- vest bak Tankum. Demonene rykker øst i retning av Vindicatoren og Rhinoen, truer objektet i senter-øst. Typhus og hans Terminators rykker frem i ly av gjenværende Chaos Vindicator i syd, åpner ild, og skyter av den ene Lasercannonen til Landraideren.


ULTRAMARINES; Razorbacken i Nord kjører full speed for å avskjære Chaos Rhinoen som er på vei mot nord-øst igjen. Vognføreren er irritert over at han allerede har sluppet røyk..... Terminator Uniten går i retning av sin Landraider, men doningen kjører seg fast! Dubble Damn! De starter sin marsj tilbake mot senter-øst. Tactical Squaden i Rhinoen stiger ut og tar oppstilling ved objektet i senter-øst. For å kunne avløse dem for annet oppdrag senere, forlater Combat Squaden foran Terminatum ruinen, og går retning nord-vest. Rhinoen kjører frem sammen med Vindicatoren for å sperre Demonenes fremrykning mot øst. Ildgivningen er ikke effektiv mot demonene i senter. I syd justerer både Vindicatoren og Landraideren sin stilling for å forhindre fremrykning via syd-øst mot øst-objektivet. De skyter og feller ytterligere en Chaos Terminator. Den enslige, og fremdeles tilsynelatende ufarlige, Razorbacken i syd-vest kjører full speed rett inn i en skog i syd-vest. Den er plutselig utenfor skuddhold, og blir det 6 runder kan den kanskje nå objektet i senter-vest som Plague Marines holder....

RUNDE 5

CHAOS; Typhus og hans Terminators har sett seg lei av Landraideren og går til angrep. Lasercannon nr 2 rives av og vognen immobiliseres. Demonene går til angrep på Rhinoen i senter men greier ikke ødelegge den. Rhinoen i nord slipper ut sin Plague Marines, som blåser Razorbacken i filler og assaulter Combat Squaden som står tilbaker med en tapper Space Marine, som faller tilbake inn i ruinen av Sanctum. De greier ikke konsilidere innenfor 6" av ham, og den tapre Ultramarinen er klar for å hevne sine brødre! Chaos Rhinoen trekker seg tilbake i Nord.


ULTRAMARINES; Spill alltid som om det kommer flere runder! Plague Marines i nord og Demonene er fremdeles en reel trussel mot objektet i senter øst – skulle det bli flere runder. Terminators går opp bak den immobilserte Landraideren i retning nord, klar for å trekke inn mot senterobjektet. Plague Marines må ikke komme frem! Den enslige Space Marinen i ruinen av Sanctum holder seg på avstand. Landraideren feller 2 Plague Marines. I senter går Tactical Uniten inn mellom Vindicatoren og Rhinoen og åpner ild mot Demonene I senter. Noen Demoner faller. Combat Squaden I senter, som forlot Terminatum, kommer frem til objektivet ved siden av Terminator Uniten. Vindicatoren i syd og Combat Squaden i tårnet feller ytterligere en Chaos Terminator. Razorbacken i syd-vest kjører ut av skogen og raser inn i området rundt Pumpum. Den er innhyllet i røyk, og vil kunne nå objektet i senter-øst holdt av Plague Marines - om det blir en runde til da!


RUNDE 6

CHAOS; Jada – Chaos er fast bestemt på å fortsette kampen! I syd river Typhus og hans Terminators Landraideren I filler. I nord ødelegger Plague Marines uniten Landraideren og setter den I brann. Demonene forsøker ta ut Rhinoen I senter, men feiler. I senter-vest strekker Plague Marine uniten seg fra objektet, nærmer seg Razorbacken i vest, og åpner ild. De greier ikke skade den.


ULTRAMARINES; For Ultramar! Razorbacken razer ut av Pumpum rett mot Plague Marine uniten som holder objektet I senter-vest. En Plague Marine med meltagun ler hånlig, men faller for eget hovmod. Razorbacken når objektet uskadd! I nord tar den enslige Space Marine I Sanctum med flamer opp stilling midt I mot Plague Marine uniten der. Terminator Uniten går opp ved siden av den ødelagte Landraideren og gir støtte ild. Jada, det går an å drepe Plague Marines. Flere faller og uniten utgjør ikke lenger en så stor trussel. På ny åpnes det ild mot Demonene I senter. Ildgivningen er, pga skudd-vinkel og røyk, ikke særlig effektiv, men noen faller. Vindicatoren I syd rygger bakover (mot øst) for å komme unna Typhus og hans gjenværende Terminators.

RUNDE 7

CHAOS; Chaos innser det kun er èn fight verd å utkjempe. I nord vil ikke Plague Marines kunne nå objektet der (og som er beskyttet av Terminators og holdt av en Combat Squad). I syd vil ikke Typhus og hans Terminators kunne nå øst-senter objektet holdt av en Combat Squad. I nord-vest vil ingen units kunne true Demonene som holder objektet der. Alt avhenger av om Plague Marines senter klarer ta ut den dårlige panzrede Razorbacken. Meltagun bommer. Powerfist bommer. Vognen ødelegges ikke – og kontester objektet!


Det er over. Ultramarines holder 2 objekter, Chaos ett object.

We will fight on the beaches, in the streets and on our hills. We will never surrender!

Takk for en svært hyggelig aften Linus, ser frem til neste spill!

3 comments:

 1. Noen slår seg opp som Konge På Haugen ser jeg... :D

  ReplyDelete
 2. Absolutt! Men spøk til side. Det var små marginer. Og morsomt å spille uten Ebolus/Vomitus-kombinasjonen. Parhestene var erstattet av Typhus, som vel ikke gjorde en skit.

  ReplyDelete
 3. Ja - synes stort sett at det er små marginer når Chaos Space Marines møter Space Marines, og midtveis hadde jo Chaos et godt grep om senter av bordet og truet flankene (noe jeg beskriver klart).

  Dog er jeg ikke enig i at Typhus ikke gjorde noe. Riktignok kom han ikke selv i kamp de første rundene (fordi han var bakerst / midt i Squaden med Terminators som tverr vendte for å ta ut Desticado og hans Assault Marines), men han og hans unit utgjorde en så stor trussel på denne del av slagfeltet at jeg måtte trekke meg tilbake og ofre mye for å "mate dem" tilstrekkelig for at de ikke kom inn i senter.

  Gøy var det uansett å møte noe annet enn dine 2 flyvende døds- engler, selv om de selvfølelig ville kunne gjort vel så mye skade for poengene.

  Ørnulv

  ReplyDelete

Please feel free to comment...
Your feedback fuels our passion! ;)