16 August 2009

Dawn Patrol

Invasion Scenario 1 (6 objectives, Spearhead deployment)
Trond: Eldar
Jørn: Chaos Space Marines (Word Bearers)
1750 points

Med Invasion en snau måned unna var det stemning for å spille ett av scenariene derfra i steden for et kampanje-scenarie. 1750 poeng lister er - naturlig nok - noe som opptar flere av oss nå om dagen, men det er grenser for hvor langt man kommer med teori og 'mathhammer'. Før eller siden må miniatyrene på bordet for at man skal kunne se hvordan arméen faktisk fungerer.Trond vant første terningkast, og valgte å velge bordside, sette opp først og ta første runde. Hans to Jet Bike skvadroner tok flankene. Banshees og Dire Avengers i hver sin Wave Serpent satte opp i mellom dem, med Farseer, Harlequins og en Wraith Lord i ruinen nærmest senter. To Fire Prisms holdt seg litt i bakgrunnen, trygg på at 60 tommer er langt nok.

Jørn satte opp en Land Raider med Terminators Midt i veien så nær senter av bordet som mulig, med en CSM squad i Rhino til høyre for seg. Bak en liten ruin til venstre stod en Vindicator, og bortenfor den Land Raideren med Berzerkers og til slutt den andre CSM squaden i sin Rhino.

Trond åpner ballet med å sprenge Land Raideren i senter. En Terminator kommer aldri ut av vrakrestene. Resten av skytingen er inneffektiv hovedsaklig på grunn av Night Fight.
Jørn sløser ikke bort tiden i sin runde, men flytter alt unntatt Vindicatoren så langt frem som mulig. Det er fortsatt mørkt, så det lille som er av skyting gjør liten eller ingen skade.

Dagen gryr, og Tronds Eldar posisjonerer seg for en ny runde skyting mot den raskt avanserende Cahos-arméen. En Howling Banshee Exarch og hennes åtte disipler hopper ut av sin Wave Serpent, mens Harlequin'ene bruker skytefasen til å trekke litt bakover. Med unntak av en Stunned Rhino og en død Terminator fikk Trond lite valuta for ildggivingen. Terminatorene kunne uansett ikke få avansere videre, så de ni Banshee styrtet hylende inn i nærkamp med de røde kjempene. Litt hyling og skriking senere stod en Chaos Terminator og en Chaos Lord med ett wound igjen sammen med seks Banshees (Exarchen inkludert).
Å ha en squad Banshees stående blant Chaos' rekker neste runde var ikke aktuelt, så Chaos Space Marines squaden i den Stunnede Rhinoen kommer ut og klatrer inn i ruinen med mord i blikket. Berzerkernes Land Raider ruser frem mot bygningen med Harlequins, Farseer og Wraith Lord. Den andre CSM squaden forlater også sin Rhino og rykker inn i en ruin nær senter. To Meltagun taler, og tre Berzerkere, et par Harlequins og halve Dire Avenger squaden settes ut av spill idet Wave Serpenten eksploderer. I nærkamp angriper Berzerkerne både Wraith Lorden og Harlequin squaden, og tar henholdsvis to og tre wounds av dem uten selv å miste mer enn to-tre. Farseeren feiler Morale testen sin, og squaden styrter ut av ruinen og rett inn i det brennende Wave Serpent vraket. Bansheene slakter både Lorden og den siste Terminatoren, men når Exarchen ser seg rundt etterpå ser seg hun alene med flere Marines enn hun realistisk kan håndtere.

I løpet av de resterende rundene gjør Berserkerne seg ferdig med Wraith Lorden, men er da bare fire igen, så de nøyer seg med å ta objektivet rett ved ruinen de er i. Harlequin squaden feiler en Difficult Terrain test før de får teste for å omgruppere, og er dermed under halv styrke. Farseeren rekker å bruke Fortune et par ganger før han forlater striden gjenom en portal til Webwayen. CSM squaden i senter får, med en Difficult terrain test på seks, assaultet en Eldar Jetbike squad som har sneket seg rundt bak dem og rekker likevel tilbake til objektivet i senter. CSM squaden som tok ut Bansheene må tåle en god del ildgiving, men reddes igjen og igjen av Armour og Cover før de tre-fire siste overlevende tar ett av de to objektivene på sin flanke. Den ene overlevende Eldar Jetbike squaden tar det andre objektivet på den flanken.

Etter seks runder er kampen over. (Vi rullet.)

Alpha: Jørn står med tre objektiver mot Tronds ene.
Beta: Jørn har fire enheter i No Mans Land mot Tronds to.
Gamma: Både Jørn og Trond drepte hverandres (dyreste) HQ.

Jørn: 18 Battle Points
Trond: 7 Battle Points

Vi regent over resultatet basert på Victory Points også, der hvert objektiv var verdt 291,67 vp. (1750/6)

Jørn: 1209 + 875 vp
Trond: 1311 + 292 vp

Som dere ser, er resultatet her mye jevnere enn ved Battle Points. (481 vp. 27,5%)

No comments:

Post a Comment

Please feel free to comment...
Your feedback fuels our passion! ;)