30 July 2009

Regelrytteri II

WH40K Rulebook - side 57 og 67

Pivotering
Vehicles and movement
[...]Vehicles turn by pivoting on the spot about their centre-point, rather than 'wheeling' round. Turning does not reduce the vehicle's move.[...]
[...]Pivoting on the spot alone does not count as moving, so a vehicle that only pivots in the Movement phase counts as stationary... [...]

Transport Vehicles

Disembarking

"If a vehicle has already moved (including pivoting on the spot), the passengers may disembark, but not move any further in that Movement phase. Once the models have disembarked, the vehicle may not move any further (including pivoting on the spot). After disembarking, these models may shoot (counting as moving), but may not assault."
Jørn og jeg støtte på flere interessante regelproblemer i går, blant annet om pivotering. Første sitat understreker at kjøretøy kan få store problemer hvis de står inntil terreng eller modeller - for ikke å snakke om bordkant. Andre setning over viser at et kjøretøy som bare har pivotert, ikke behøver å regne difficult terrain som dangerous.

Sitatene over viser også at pivotering ikke regnes som et movement. Et viktig men er at pivoterer man transportkjøretøyet og deretter disembarker får uniten bare lov til å skyte - men verken Move eller Assault. Og selvsagt får ikke kjøretøyet kjøre videre.

3 comments:

 1. Er vi egentlig Norwegian asshats?

  Har såvidt involvert meg i en loungetråd på BoLS der man diskuterer "moving vehicles and gaining extra inches". Jeg har klargjort reglene, men det er tydelig at folks oppfatning - på flere kontinenter - er at det å utnytte reglene slik at du kanskje oppnår en ekstra tomme, er galt, uhøflig, ikke RAI (rule as intended).

  Et eksempel på vår måte å "utnytte" reglene på, er følgende: vi deployer en rhino sidevelengs, pivoterer og flytter for til slutt å pivotere igjen og til sammen kanskje tjene en ekstra tomme.

  Kommentarer?

  ReplyDelete
 2. Ei fj�r -> Fem h�ns?

  �n 'stj�len' tomme utgj�r ingen praktisk forskjell om man starter 24" fra hverandre. Man kommer seg ikke innenfor 6", og kan hverken utnytte meltav�pen eller assaulte.

  Den enkle l�sningen er kanskje da bare � avst� og unng� 'br�k' hvis den man spiller mot har s� nye i mot det.

  ReplyDelete

Please feel free to comment...
Your feedback fuels our passion! ;)