Pages

17 April 2009

Overextended

Jørn: Word Bearers (C:CSM)
Trond: Eldar

2000 poeng
Seize ground, Pitched Battle

Deployment
Jørn vinner første terningkast, og får velge bordside. En Defiler plasseres på hver flanke, med Land Raideren ved siden av den til venstre. En Rhino tilsvarende plassert til høyre og en Rhino samt Apostelen i senter. Raptorene skjuler seg utforbi Defileren på høyre flanke, mens Terminatorene holdes i reserve.
Trond setter også opp relativt bredt. Falcon med Fire Dragons plasseres på hans høyre flanke. Waveserpent med Howling Banshees og Farseer innenfor. Jetbikes, Harlequins og Jetbikes (igjen) utgjør senter, med to Fire Prismer og fem Pathfindere på Tronds venstre flanke.

Kampen
Aphistasthai, den Mørke Apostel, sendte troppen sine forover så snart han hadde skaffet seg overblikk over Eldar-styrkenes posisjon. Kun Land Raideren stod rolig og skjøt vekk den største trusselen mot sin fortsatte eksistens: Tårnet på Wave Serpenten med Twin-linked Bright Lance. Midlertidig lammet av den overraskende treffsikkerheten, visste ikke Eldar-styrkene helt om de skulle avansere og besvare ilden eller om de heller burde omgruppere på sin høyre flanke for å kunne takle Chaosstyrken én del av gangen. Ildgivningen setter en Defiler ut av spill, men lite annet.

Allerede i runde to materialiserer Terminatorene seg foran objektivet på Jørns høyre flanke. Resterende styrker avanserer også, og den etterfølgende ildgivingen utsletter Tronds ene Jetbike skvadron. Land Raideren skyter Wave Serpent'en igjen, og sender den rett i bakken. Raptorene angriper en av Fire Prismene i nærkamp, men klarer ikke å skade den.Eldars reserver dukker ikke opp, men de styrkene som allerede er på bordet gyver på med friskt mot. Terminatorenes Refractor Field redder et uhørt antall dem når de beskytes av Fire Prismene mens den gjenværende Jetbike skvadronen sprenger Rhinoen ved det sentrale objektivet. Falconen raser frem og laster ut Fire Dragons, som raskt setter Defileren på Jørns venstre flanke ut av spill. Raptor'ene må også ta imot en del ild, og reduseres til halv størrelse.

I runde tre avanserer omsider Land Raideren og slipper Berserkerne løs. Championen klarer ikke å få hull på Falconen - tross Powerfist - men de øvrige slakter forutsigbart nok Fire Dragon'ene. CSM squaden ved det sentrale objektivet sprer seg littegrann, men burde nok ha trukket seg noe mer tilbake enn de gjorde. Raptorene assaulter Pathfinderne, tar ikke flere enn at de låses i nærkamp.Tronds Warp Spidere dukker opp bak og utenfor Jørns høyre flanke. Den ene skyter opp en Rhino, som mister Combi-bolteren og Stunnes. Den andre retter våpnene mot Terminatorene, uten at de oppnår stort annet enn å tiltrekke seg oppmerksomhet. Harlequin-squaden er tydeligvis endelig ferdig med leikarringen sin, og setter plutselig fart mot det sentrale opbjektivet. En femmer for å løpe sikrer assaulten mot CSM-squaden, og kort tid etter er det bare å plukke alle sammen av bordet. Howling Banshee-squaden assaulter Berserkerne etter at Falconen har trukket seg tilbake på egne linjer. Berserkerne reduseres til under halvparten før Bansheene mister en tre-fire. Raptorene tar ut resten av Pathfinderne, og konsoliderer i retning av de nærmeste Warp Spiderne.

Når runde fire ruller opp er alle reserver på bordet, og ingen overraskelser igjen. Klokken er dessuten i ferd med å bli mange, så tiden er definitivt inne for å tenke objektiver. Aphistasthai flyr inn bak Bansheene, og faller dem i ryggen mens de er opptatt med å stikke ned de siste Berserkerne. Land Raideren sender noen ineffektive skudd etter den siste Jetbike skvadronen. Rhinoen med den siste CSM-squaden rygger mot Warp Spider squaden bak Jørns linjer. CSM-squaden laster ut og skyter ned halvparten av Warp Spiderene, som feiler Ld-testen sin og faller tilbake. CSM-squaden følger etter for å hindre dem i å regruppere når det blir Tronds tur. De to gjenværende Raptorene assaulter den andre Warp Spider squaden, uvitende om at de skal komme til å bruke resten av kampen på å få tatt kål på dem.Trond bruker også runde fire på å komme i posisjon for siste trekk i runde fem, men prøver et par skudd mot Jørns kjøretøy foruten å drepe et par Terminatorer til med Fire Prismene.

Klokka er godt over midnatt, så vi avklarer på forhånd at runde fem blir den siste. Jørn flytter Land Raideren go Apostelen opp for å bestride objektivet på sin venstre flanke, og den gjenværende Rhinoen for å bestride det sentrale. CSM-squaden løper opp igjen for å rekke frem for å kontrollere det siste objektivet. Terminatorene posisjonerer seg for å hindre Fire Prismene og Harlequinene i å kunne bestride dette.Trond flytter Harlequinene opp for å assaulte Terminatorene - antageligvis mer for syns skyld enn for å oppnå noe taktisk. Jetbikene flytter opp inntil terrenget rundt det sentrale objektivet. Både Fire Prismene og Jetbikene må bidra, men Rhinoen som bestrider det sentrale objektivet blir ødelagt. Jetbiken bruker Assault-fasen til å flytte de siste tommene inn og sikre uavgjort.

Sluttresultat
Jørn 1
Trond 1

Konklusjon
Jørn: Hadde jeg vært mer oppmerksom på avstandene mellom min ene CSM squad og Tronds Harlequins og mellom Berserkerne og Tronds Howling Banshees i runde, så hadde jeg sannsynligvis sluppet i hvert fall én av assaultene og kunne kanskje endt opp med å kontrollere to av objektivene. Moralen blir da at gir man Trond lillefingeren, så biter han fort av hele hånden.

No comments:

Post a Comment

Please feel free to comment...
Your feedback fuels our passion! ;)