Pages

12 March 2009

This planet is ours...

André (Eldar) vs. Ørnulv (Ultramarines)
Seize Ground - Pitched Battle
1750p


Nok en gang var de fryktede Eldar rapportert på tokt mot en av de mindre og mer avsidesliggende planeter tilhørende Ultramar!

DEPLOYMENT: 

En enhet fra Ultramarines 2. Company, ledet av Chaplain "Desticado", tok stilling bak mindre høyder og skogkledte lendepartier. Styrkene ble spredt for å kunne avansere mot alle 3 strategisk viktige possisjoner spredt gjevnt over slagmarken i lengderetning. Skog gjorde det vanskelig å få max skuddvidde. Eldar samlet sine styrker på den ene delen av slagmarken, nærmest eget objektiv, godt gjemt bak skog og kratere. 

THE BATTLE: 

Runde 1-2: 

Deploymenten til Eldar medførte at det var samlet en betydelig styrke rett overfor Ultramarines venstre flanke. Dette medførte at deler av Ultramars styrker på høyre flanke måtte gå frem og rundt skoger i midten av slagfeltet for å kunne bidra effektivt. Dette ville ta minst 2 runder. Samtidig var man redd for å nedprioritere forsvaret av høyre flanke (eget objektiv) da man ventet deep strike fra Eldars Warp Spiders.  Eldar rykket frem på Marines venstre flanke med 2 Wraithlords og 2 Waveserpents. Ut av sistnevnte deployet Avangers og Wraithguards. Til tross for hard og konsentrert ildgivning (og forsøk på assault som feilet) stod 5 Marines tilbake i vraket av en Razorback. Ildgivningen fra Ultramarines var på sin side svært effektiv i kampens første faser. Både en Waveserpent, en Wraithlord, og 6 Jetbikes (3D6 - av bordet) blir felt. En Predator har fått store skader på drivverket sitt og står helt stille. 

Runde 3-4: 

Ultramarines er i runde 3 noe tilbakeholdne og konsentrerer seg om å innta possisjoner som vil gi mulighet for counter assault i runde 4. Ildgivningen fra Ultramarines feller noen få Avangers og noen Wraithguards, men greier ikke skade den gjenlevende Wraithlord eller Waveserpent. Eldar Avangers utsletter de gjenlevende Marines på venstre flanke og går mot midten støttet av ankomne Warp Spiders. Wraithguards greier utrolig nok ikke skade en Predator som står midt imot dem. Harlequins rykker ut av skogen mot senter objektet i runde 3, men blir møtt av en Rhino som laster av 10 Marines 2" unna dem. 10 Assault Marines ledet av "Decticado" tar stilling på motsatt side. Med kombinert ild fra Marines som vokter eget objekt og de ankomne Marines fra Rhinoen, blir Harlequins skutt sønder og sammen. Warpspiders hevner de falne ved å felle flere av Marines ved senterobjektet. Eldar holder nå eget objekt på Ultramarines venstre flanke, Ultramarines holder senterobjektet og objektet på egen høyre flanke. Eldar har imidlertid svingt av - mot senter!

Runde 5-?: 

Og så....! Til tross for intens ildgivning greier ikke Ultramarines å stanse eller ødelegge resterende Waveserpent. Konsekvens - når runde 5 avsluttes har det lyktes Eldar og fly Waveserpenten helt inntill senterobjektet! Eneste håp for Ultramarines er at "Desticado" og hans Assault Marines, som har nærmet seg Eldars eget objekt fra senter, lyktes i å conteste Eldar sitt eget objekt. Men - de når ikke frem. Utrolig nok greier ikke en Wraithlord, en Farseer, 2 Jet Bikes, Warpspiders eller gjenlevende Avangers å felle mer enn 3 Assault Marines i skytefasen. De greier heller ikke å assaulte dem. Det står 1 - 1! 

Ultramarines ber Keiseren om å vilsigne dem i håp om en ny runde. Eldar er fornøyd og har lyst på en kontrollert tilbaketrekning. En terning kastes - 5 - ny runde! Ultramarines retter all ild mot Waveserpenten som contester senter objektet. Til tross for ild fra 5 Lascannons, en Missile Laucher og èn Powerfist (som ruller 6 på hit) er Waveserpenten like hel....! Det blir opp til "Desticado" å føre Ultramarines til seier! Eldar konsenterer nå all ildgivning og alle styrker mot "Desticado" og hans Assault Marines som har drept de gjenværende Avangers. Eldar treffer med få skudd og Space Marines Power Armour står imot så godt som alt som blir kastet deres vei av skudd og angrep. Når røyken letter står 1 Wraithlord, hans Farseer, 2 Jet Bikes og 6 Warpspiders tilbake - med unntak av: "Desticado", hans Sgt og en Assault Marine som står midt på Eldars objekt! En ny terming kastes - 4 - det er slutt! 

Sluttresultat:

Andre (Eldar): 0
Ørnulv (Ultramar): 1

"This planet is ours...!

KONKLUSJON: 

En svært spennende kamp! Fra uavgjort, til usikkert, til uavgjort og så til seier på 4t! Dette spillet hadde alt og var preget av "ild og bevegelse ispedt en god posjon nærkamp"! Relaxed gaming og trekk som lyktes og trekk som feilet;) Ser frem til neste spill!


No comments:

Post a Comment

Please feel free to comment...
Your feedback fuels our passion! ;)