30 September 2008

Secure the secret entrances!

6 kommentarer
Seize Ground og Pitched Battle. Totalt fem hemmelige innganger til det underjordiske nettverket av tunneler (objektiver) plasseres rundt omkring på the battlefield. Etter at begge har rullet seks, seks og fem, er det til slutt Linus som får velge om han vil begynne eller avslutte i kveld. Plague Marines velger å begynne og får dermed velge bordside. Chaoskrigerne starter på den sørvestlige langsiden, mest fordi det her er tre objektiver, men også fordi det ville vært mest dekning for Dark Eldars mange og farlige kjøretøyer.

Deployment:
Uten å vite annet enn at det venter en dødelig fiende på den andre siden, plasserer Linus alle de tre Plague Marines-unitene med kort vei til hvert sitt objektiv - de hemmelige inngangene. Klarer vi å holde disse er seieren vår og fienden - uansett hvem det måtte være - vil lide et smertefullt nederlag. På vestflanken velter Predator Mordeo fram før det hyler i tannhjul og rustne belter og den stopper helt opp i posisjon i et krater med utsikt mot to viktige korridorer. Like foran Predatoren har Draconculos og hans sju Plague Marines funnet dekning, med Ebolus truende i front. Obliteratorene Vomitus og Syphos beveger seg bestemt og så langt fram de kan opp i nærmeste ruin i det nordvestlige hjørnet. Også de med god oversikt over slagmarken.
På bakketoppen stiller Rhabdos og hans Plague Marines seg så langt fram som mulig og så nærme objektivet de kan. I det sørvestlige hjørnet buldrer Vindicator Caedis fram ved foten av bakken og like ved det tredje objektivet der Morbillus og hans Plague Marines har posisjonert seg. Chaos er i føringen allerede før motstanderen har kommet til syne.

Dark Eldar vet de er på etterskudd og plasserer seg så trygt de kan langs den nordøstlige langsiden slik at chaoskrigerne vil gjøre minst mulig skade når de får øye på de sadistiske og høyteknologiske Eldar-brødrene. Sju Raiders settes opp utenfor 24 tommers rekkevidde, bare en av dem helt ute av syne sammen med Incubiene og en HQ (Archon?) bak ruinen i nordøst. Fem Jetbikes i sørøst, foran en unit warriors helt i hjørnet, men med utsikt til både eget og motstanderens objektiv. Fire andre Warriors-units starter også på bordet, langt bak.

Runde 1
Linus: Draconculos går målbevisst mot det midterste objektivet, men nærmer seg faretruende klippekanten da de får øye på Dark Eldar i det fjerne. Rhabdos, menn kreker seg østover i retning et krater. Alle rhinoene beveger seg framover, det samme gjør Ebolus. Obliteratorene Vomitus og Syphos dundrer løs med to plasmakanoner mot wych (eller warriors) i senter. De når akkurat fram og begge treffer blink, den siste med en liten porsjon flaks takket være nye regler. Til sammen 16 treff, men Dark Eldars smarte soldater står i dekning og mister bare tre. Vindicator Caedis står nå ved det sørligste objektivet og er akkurat innenfor rekkevidde av jetbikene med sine livsfarlige våpen. Den store kanonen fjerner tre av fem flyvesykler i skogkanten som totalt feilvurderte krateres mulighet til å gi dem dekning. Predator Mordeo immobiliserer og sørger for at en raider ikke får skyte neste runde.
Andre: Flere raiders rykker framover og klarer å smadre Mordeos største laserkanon, mens de to jetbikene knerter Caedis' kanon. Ebolus og de to stridsvognene vrir seg i sinne, selv om bare en stakkars Plague Marine forlater denne verdenen.
Stillingen: CSM - DE: 1-0

Runde 2Linus: Lite bevegelse, bortsett fra Vindicator Caedis og rhinoen på sørvestkanten som nå er full av illsinte Plague Marines. Begge stridsvognene beveger seg framover i halv fart og stopper opp like i forkant av det sørvestlige objektivet. Rhinoen i nordvest buldrer framover i halv fart og stopper like ved ruinen, men ganske nærme de tre raiderne som står klare til å velte fram mot Ebolus' rekker. I sørvest velter to plasmagunskyttere opp av luka på Mortuus. Sammen med et par twinlinked boltere på de to stridsvognene fyrer de løs mot de to siste jetbikene. Når støvet er borte og røyken har lettet er det ingen jetbikes igjen. En laserkanon på Predator Mordeo og en enslig bolter på rhinoen Morbus lengst framme stiller inn siktene og skyter mot raiderne ved ruinen i nordvest og en i senter av bordet. På noen få sekunder er den fremste fullstendig tilintetgjort, rhinoen treffer perfekt med bolteren og immobiliserer en annen. Den i senter mister den ubehagelig farlige kanonen sin. Obliteratorene stiller inn plasmasiktene igjen mot senter av bordet og treffer akkurat så godt at fire Dark Eldar er utradert når plasmarøyken har lagt seg. Resten rømmer planeten for godt (?).
Andre: Dark Eldar lister seg fram, men kanskje ikke raskt nok. Fortsatt utenfor nærkamprekkevidde. Rhinoen i sørvest blir immobilisert og får ikke skyte neste runde.
Stillingen: CSM - DE: 3-1

Runde 3Linus: Obliteratorene tråkker seg ut av ruinen og sikter seg inn på flere Dark Eldars i en ruin midt på bordet. Bare en plasmakanon treffer, men det er nok til at uniten tynnes ut med tre mann. Også Rhabdos' to plasmagunsoldater hamrer løs på denne squaden og dreper et par. Draconculos og hans menn velter fram fra dekning og mot objektivet. Daemon Prince Ebolus merker at det er større fare på den sørøstlige flanken og glir gjennom luften og opp på bakketoppen. Mordeos enslige laserkanon klarer ikke å trenge gjennom den immobiliserte Raideren som fortsatt har et velfungerende våpen på den andre siden av slagmarken. Plasmagunnerne i rhinoen Mortuus sender den nærmeste Raideren i bakken. Når røyken har lagt seg ligger passasjerende forvirret rundt vraket, pinned.
Andre: Incubiene og HQ durer inn i ruinen i nordøst, men uten egentlig å være til mye nytte, ettersom de ikke er i stand til å holde objektivet de nå nærmer seg. Det er på den sørøstlige flanken det nå blir interessant, med tre fullastede Raiders flygende framover.Stillingen: CSM - DE: 3-1

Runde 4Linus: Alle de tre Plague Marines-unitene står og sikrer sine tre objektiver, Morbillus' menn i sørvest fortsatt inne i rhinoen Mortuus. Obliteratorene tråkker seg framover og dundrer enda en gang løs med plasmakanonene mot uniten som nå er på vei ut av et krater i senter. Alle blir tilintetgjort og Vomitus og Syphos grynter tilfreds i de blodige og virusinfiserte hudfoldene. Ebolus flyr i retning de tre Raiderne mens Vindicator Caedis nå står bare få meter fra de nærmeste av fienden. Flere bolterskudd og plasmaguns fra luka på Mortuus sender enda en Raider dundrende i bakken, og enda en gang er eksplosjonen så kraftig at passasjerene blir pinnet.
Andre: Et lite øyeblikks glede får Incubiene når den offensive rhinoen Morbus ved ruinen i nordøst blir fullstendig utslettet med noen treffsikre kanonskudd. Eksplosjonen er imidlertid så voldsom at to incubier dras med, mens HQ-en faktisk tar ett wound. Rhinoen Mortuus er nå både immobilisert og har mistet våpenet sitt, men hva gjør vel det når to Plague Marines med plasmaguns fortsatt sitter trygt inni.Stillingen: CSM - DE: 3-1

Runde 5
Obliteratorene velter enda lenger fram og sender i vei to plasmakanonskudd på sørsiden som dreper to warriors. Her har Ebolus nå fløyet fram og slipper løs Nurgles Rot mot de stakkars Dark Eldar-ene som står nærmest. Den nærmeste uniten har ikke mulighet til å stå imot demonprinsens sky av forråtnelse og død og går raskt i oppløsning. Også neste unit får lide, men blir stående. Nok en gang er plasmagunnerne i Mortuus nesten like treffsikre som snikskyttere og sender også den tredje Raideren til imaterien. Og for tredje gang på rad er eksplosjonen så voldsom at passasjerene blir pinnet. Ebolus går i nærkamp og sender warriorene hjem med halen mellom beina.
Vi ruller en ener (etter at vi har bestemt oss for å avslutte) og det blir med fem runder. Resultat: CSM - DE: 3-0
Stats:
Dato:28.09.2008
Mission:
Seize Ground
Deployment:Annihilation

1500 poeng

28 September 2008

The Lunax Interception

2 kommentarer
When the long-range scannar arrays had detected the tank coloumn, Shas'el D'yanoi Shi'va immediately redirected his forces to the bombed-out ruins to the south-east of the reported landing zone. The information his forces had recovered was either incorrect, or his scout had been allowed to take deliberately misleading data.
With the coloumn already within earshot, the Tau forces hurriedly headed for concealed positions. They were a fraction too late, however, and the lead vehicle spotted the devilfishes and haltet the coloumn in cover behind a small hill.
As the Shas'el and the devilfishes reached their designated positions, an energy emission nearly overloaded the battlesuit sensors. When the system recovered, it showed three unidentified entities. Another few moments and the Shas'el knew he'd been mistaken. These were not the forces of the Imperium of Man, but the dread Vash'aun'an warriors!


Deployment:
Tau Empire posisjonerer seg med Sniper-droner og Pathfinders i en ruin i det nordre hjørnet. Hammerheads vest for ruinen, tre devilfisher og Shas'el på østsiden. Krootene og Crisis-suitene i senter bak bakkeskrenten. Prince Ebolus stormer fram så langt han kan bak en søyle av kampestein, obliteratorene står også ganske langt framme litt lenger øst, mens 30 Plague Marines posisjonerer seg tett i senter og så langt vest som mulig for å kunne rykke fram på vestflanken, mens vindicator og predator truer korridoren i senter.
Begge Stealth-suitene infiltrerer farlig nær senter av krigssonen, der Ebolus' krigere og fem kjøretøyer allerede er i posisjon.

Turn 1
Jørn: Stealth-suitene har en ting å gjøre - rykke fram for å få øye på Chaos-krigerne. Den ene Hammerheaden flyr vestover og øyner en grønn og chaotisk rhino. Alle Devilfishene flyr sørøstover. Bom, bang - omtrent alt av Taus skudd treffer med helt usannsynlig bra rulling. Predatoren immobiliseres og store kanon går opp i røyk. En obliterator tar ett wound. De begynner å skjønne at offensiv tankegang har sin pris...
Linus: Alle rhinoene og vindicatoren rykker fram, røyklegger nærområdene. Ebolus flyr mot vestflanken og posisjonerer seg bak den krøplede predatoren. To units med plague marines hopper ut av kjøretøyene og i dekning. Både obliteratorene og predatoren skyter med laserkanoner, men de tre skuddene som treffer ruller alle enere på terningene for å penetrere.

Turn 2
Jørn: Crisis-suitene flyr lett opp på bakketoppen og skuler olmt ned på den levende vindicatoren. Bang og Caedis, store kanon er tilintetgjort. Nok en gang er treffsikkereten fantastisk. Hammerheadene posisjonerer seg smart til nordvest for nurgleflanken. Rhinoen lengst vekk blir både immobilisert og mister bolteren. Obliteratorene blir offer for ekstremt konsentrert ildgivning, T4 er langt fra nok og de forsvinner tilbake til imaterien. Ebolus er sint, hva kan han mane fram etter denne grusomme starten?
Linus: Både smådemonene og terminatorene kommer. Det var vel i tidligste laget? Demonene styres ned på toppen av bakketoppen. Terminatorene vurderer lenge om de skal suse inn i ruinen der Pathfinderne står, men velger det trygge og havner inn bak egne rekker (noe de kanskje angrer på i ettertid...). Ebolus nærmer seg Tau-blod, men eneste skade denne runden er tre Stealth-suits som blir offer for hard dakkadakka og noen plasmaguns. Demonen i rhinoen i sørvest klarer på mirakuløst vis å reparere de ødelagte beltene og kan flytte videre.

Turn 3
Jørn: Hammerheadene rykker enda nærmere rhinoene og treffer på alt, men gjør ikke annen skade enn å immobilisere den bakerste rhinoen. Demonene i både predatoren og vindicatoren sørger for at alle skudd som treffer flyr tvers gjennom skrogene, men uten å ødelegge vitale deler. Smådemonene på bakketoppen reduseres til det halve.
Linus: Plague Marinene hopper inn i rhinoene sine og drundrer framover i retning Hammerheadene. Ebolus flyr inn i nærkamp med en stealth-stuit-unit. Den ene laserkanonen som kan se en Devilfish, bommer, som seg hør og bør med ett enslig skudd. Dette er kanskje den beste runden for Ebolus' styrker i kveld. Demonene utsletter Crisis-suitene i nærkamp på hjørnet av bakketoppen. Ebolus selv utsletter Stealth suit-teamet, mens to plasmaguns sørger for at den ene Hammerheaden ikke får skyte eller flytte neste runde.

Turn 4
Jørn: Krootene dundrer inn i nærkamp med Ebolus(!) som fortsatt tørster etter blod og speider etter verter for virus, pest og gørr. Hammerheadene feiger ut og trekker seg tilbake. På den andre flanken jobber Devilfishene videre, men uten å skade Predatoren ytterligere. Alle skudd preller nærmest av eller absorberes av skroget. Ebolus står fjellstøtt og lar seg ikke påvirke av verken massiv ildgivning eller en liten nærkamp mot krootfislene. Krotene taper nærkampen og trekker seg tilbake.
Linus: Rhinoene på nordflanken dundrer fram, 20 Plague Marines velter ut så gørra flyter. Det er så mye blod og gørr at de ikke ser den enslige Stealth-suiten som sniker seg ubemerket bak den ene Hammerheaden. Isteden uskadeliggjør de kjøretøyet for en runde. Ebolus skal til å velte over krootene når han innser at demonene allerede har skremt dem nok til at kyllingene tilintetgjøres.

Turn 5:
Jørn: Markerlights og alt Tau Empire har forsket fram av ballistisk kunnskap og teknologi brukes på demonprinsen, som til slutt velger å oppløses i denne dimensjonen for å komme sterkere tilbake ved neste korsvei. Det samme gjelder smådemonene, som om ikke går opp i røyk, kanskje heller smelter ned i gresset. Fortsatt lar ikke Predatoren seg knekke, men det gjør endelig en av rhinoene ved foten av gressbakken. Stealth-stuiten lister seg tilbake og i trygghet.
Linus: Plague Marines dundrer fram for å ta den nærmeste Hammerheaden, men blir overrasket over treffsikkerheten til plasmaguns fra uniten bak, som allerede har ødelagt den avanserte flyvende stridsvognen. Siste Plague Marines-unit i sør stiller seg opp for å gi rhinoen deres mulig cover mot en velposisjonert Devilfish, men nær sagt alle kjøretøyenes cover saves har vært fiasko i kveld. Terminatorene bommer grovt på Shas'el, som nettopp har blitt rystet av Vindicatorens combibolter.

Stillingen er 4-4, men vi ruller for enda en runde. Noe Jørn ser ut til å være tilfreds med (og med god grunn, skal det vise seg, så lenge Tau Empire har bevegelighet nok til å trekke seg unna umiddelbar fare fra chaoskrigerne, men samtidig ha evnen til å gjør stor skade selv...)
Turn 6
Jørn: Laserkanon nummer to forsvinner fra Predatoren, men fortsatt gir den ikke Jørn noe Kill Point. Men Kill Point blir det når den andre rhinoen på den nordvestlige flanken med kreperer med et voldsomt drønn, og deretter sykt stønn.
Linus: Kun meningsløs posisjonering og flytting. Ingen skade er lenger mulig å påføre de gule lynvingene.

Og vi ruller høyt og dermed en siste og sjuende runde...
Turn 7
Jørn: I siste forsøk faller også Predator Mordeo, som selv om den ble nesten uskadeliggjort umiddelbart, kanskje var kveldens helt.
Linus: Hva kan vi gjøre. Et par-tre plasmaguns bommer og det var det. Daemons Prince Ebolus trekker sine styrker tilbake, men lover å komme styrket ut av dette feilskjæret.

Resultat: CSM: 4 Tau Empire: 6.

Stats:
Dato:26.09.2008
Mission:Annihilation
Deployment:Spearhead - Table Quarters

2000 poeng
Chaos Space MarinesDaemon Prince Ebolus (MoN, W, NR - 165)

Terminator Squad (#5, HF, 2xC-M, AC w/F - 225)
Plague Marines (#10, 2xPG, Icon, PC w/F, Rhino - 340)
Plague Marines (#10, 2xPG, Icon, PC w/F, Rhino - 340)
Plague Marines (#10, 2xPG, Icon, PC w/F, Rhino - 340)
Lesser Daemons (#10 - 130)
Vindicator (DP - 145)
Predator (TL-LC, LC-Ss - 165)
Tau EmpireShas'el Fusion Blaster, Plasma Rifle

Crisis Suit Team (2) Twin-linked Missile Pod, Plasma Rifle
Stealth Suit Team (5)
Stealth Suit Team (5)
Fire Warrior Team (12) Devilfish SMS
Fire Warrior Team (12) Devilfish SMS
Kroot (15) & Kroot Hounds (5)
Pathfinders (8) Devilfish SMS, Seeker Missile x2
Sniper Drone Team (4x2)
Hammerhead Railgun, SMS
Hammerhead Railgun, SMS


Prince Ebolus' fury knew no bounds. Thwarted and waylayed mere kilometers from his goal. With nearly all his force's transports damaged beyond immediate repair he would be unable to snatch the idol before his deceitful allies arrived, but would have to withdraw and allow them to support his attack on the then reinforced and ever hated Ultramarine force guarding place of the the ancient shrine.

26 September 2008

The Stench of Decay and Rotting Death (Part V)

3 kommentarer

Jøss, sjekk hva som buldret ut fra immaterien!

Et av mine største problemer, skavanker, uvaner, whatever, er å fullføre 40k-prosjekter. Når jeg er i ferd med å fullføre Daemon Prince Ebolus, blir han satt til side. Men andre ting er jo henvist til skuffer og esker opp gjennom åra, så da jeg begynte å tenke og rote litt, hva fant jeg ikke om en påbegynt Predator, som riktignok har fått prøve seg litt opp gjennom åra, men som aldri har sett annen pynt enn greenstuff og diverse hodeskaller og kjetting. Hva maling angår stoppet alt etter litt grunning.

Nå derimot er den gjort i stand. 165 poeng chaos predator, som kanskje blir 185 med Daemonic Possession når poenggrensen tillater det. Navnet ble Mordeo, og vips har vi 1540 ferdigmalte poeng. Dette begynner å ligne på noe ;-)

Tidligere oppdateringer av The Stench of Decay and Rotting Death:
Part I (Troops) | Part II (Terminators) | Part III (Daemon Prince) | Part IV (Vindicator)

Linus

25 September 2008

Ultramarines 2. - regruperer (del 3)

6 kommentarer
The Armoury jobber på spreng! "Alea Jacta Est" ("Terningen er kastet") er klar, og det samme gjelder Dreadnought "Credo" ("jeg tror").


Predator "Ad Extremum" ("til slutt") er grunnet. 2,8 uker igjen...

The Stench of Decay and Rotting Death (Part IV)

3 kommentarer

Kort oppdatering på Nurgle-armeen. Daemon Prince Ebolus har hentet ut Vindicator Caedis fra the warp. Som dere sikkert ser, er dette den gode, gamle Iron Warriors-maskinen, men den gjør antakelig minst loike god nytte i skitten og sykdomsfæl nurglegrønt. Og så har den fått et navn, som resten av kjøretøyene i denne armeen. Caedis er et helt ypperlig navn, hvis vi ser på betydningen på latin.

Med Daemonic Possession koster den 145 poeng. Armeen er dermed oppe i 1375 poeng, fiks ferdig malt. Ebolus må gjøres ferdig, og så kommer turen til obliterators...

Tidligere oppdateringer av The Stench of Decay and Rotting Death:
Part I | Part II | Part III

Linus

Codex: Space Marines

3 kommentarer

Endelig er den nedlastbar, for oss som ikke har planer om å kjøpe den i overkant dyre Spearhead-boksen til 2.200 kroner, der codexen allerede ligger vedlagt som tidenes mest kostbare lokkemat.

PDF-fila vi nå kan laste ned fra den svenske fildelingsgiganten ser helt greit ut, 73 sider med introen til Space Marines Army, sidene som tar for seg hver eneste unit, deretter våpen, spesialregler osv., og til slutt armelistebiten. Alt i sort/hvitt og som vanlig ikke helt perfekt scanning. Men det holder jo fram til 4. oktober ;-)

Hadde vi kunnet dele dokumenter her, skulle jeg lastet den opp, men anbefaler heller dere å gjøre et søk hos søta bror selv. Eller jeg kan sende på e-post eller dele på msn...

God lesing - og sweet dreams for the emperor!

23 September 2008

Ultramarines 2. - regruperer!

7 kommentarer
"The Armoury" fikk 4 uker. Etter første uke er 1 Tactical Unit og 2 Tactical marines med Plasma canoner ferdig :)
Jeg hadde glemt hvor tidkrevende det er å måle "rene skeems" (memo til meg selv: "neste arme bør ha overvekt av drybrushing og inking"). De nye Space Marines modellene syntes jeg først var fine, nye detaljer (granater, pistol hylstre mv), men av erfaring må jeg si jeg synes de gamle modellene er bedre. Hvorfor: 
1) støpetapper stikker rett ned i toppen på skulder skjoldene og toppen av ryggpakning (vanskelig ikke å lage merker som synes)
2) høyre underarm er støpt sammen med torso 
3) hjelmene støpt sammen med nakkeskjold
4) dreadnought armene er "hule" 

Ikke det at jeg tror det, men skulle noen ha interesse av colour skeem anvendt er den som følger (DB=Dry Brush; HL=High Light):
1) base colour: Chaos Black
2) armour: Ultramarines Blue X 2, HL Ultramarines Blue + Skull White (Lining)
3) metall: DB Chainmail, Black Ink + Vann, DB Mithrill Silver
4) linser og rosetter: Reed Gore, Blood Reed, Black Ink + Vann 
5) hylstere: Scorched Brown, HL Scorched Brown + Bleached Bone, Black Ink + Vann
6) purety seals: Beast Brown, Bleached Bone, Bleached Bone + Skull White (Black = skrift)
7) granater: Snott green, DB Goblin Green, Green Ink + Vann, DB Chainmail
8) ornamenter: Shining gold X 2, Chestnut Ink + Vann, DB Shining Gold + Mithrill Silver
9) plasma rails og slanger: Snott Green, DB Goblin Green + Chainmail, Green Ink + Vann
10) ansikt: Beast brown, Dwarf Flesh, Elf Flesh, Brown Ink + Vann
11) base: Brown Ink + Vann + PVA Lim, DB Snakebite Leather, DB Snakebite Leather + Fortress Grey, DB Bleached Bone; Beast Brown = base rim, Static Grass + Clump foilage
12) decaler: Gloss Warnish X 2, Matt Warnish + Vann, Ultramarines Blue
13) Modellen sprayes til slutt med "Satin - Purity Seal"

Etter så mye detaljer startet jeg i går på to "kjøretøyer" for å få en liten avveksling. So far - so good!Master "AdlerWolff" hadde hatt rett! Master of Sanctity, "Desticado" (den arveløse), hadde den siste tiden henført brødrene fra 2. company sin oppmerksomhet for mye på å utrydde fienden! Kun gjennom dyp meditasjon ville de kunne fokusere på de mer overordnede mål! Og tapene måtte erstattes og taktikken måtte finjusteres!  

To nye Rhino´s er  blitt rekvirert. Gamle utrangert belter (tilpasset fra en gml Tamya 1:35 scale Tiger I) er sveiset på skroget for økt beskyttelse. De har med seg mye ekstra u

tstyr (tank utstyr fra hobbyland) som 2. company vil kunne få bruk for. Navn skal gis dem, og navneplatene måtte gjøres videre (bredere) for å få plass (green stuff)! 

Fra de dypeste "kamre" er en Dreadnought vekket til live.  Med sin twin-linked lascanon (fra et gml Dreadnought sett), close combat weapon og heavy flamer (fra en gml Terminator arm) skal både orker og chaos bringes i kne! 
Og for Eldar og Tau er rekvirert en #3. Predator! Også denne med utrangerte belter (tilpasset fra en gml Tamya 1:35 scale Tiger I) sveiset på som forsterkning, ekstra forsyninger (tank utstyr fra Hobbyl nd) og utvidet navneplate (green stuff).

Etter kampen mot Necrons i sommer har Master "AdlerWolff" fått nytt utstyr: Plasma Pistol og Power fist.


En ny Tactical Squad er tilkommet 2. company, sammen

med 7 tactical marines med hhv Plasma Kanoner (2), Heavy Boltere (2), Multi Melta (1) og Plasma Guns (2). I tillegg er det ankommet 4 Devistator brødre med hhv boltere (2) og lascanons (2).

For å initiere dem i 2. company skal de alle motta et nytt lag maling, og "The Armoury" har satt en frist på 4 uker for å få alt kampklart!

Kill the mutant
Burn The heretic
Purge the unclean22 September 2008

The Stench of Decay and Rotting Death (Part III)

7 kommentarer
Help!!! Ok, but completely wrong???

Sjekk ut bildet av demonprins Ebolus. Han er langt fra ferdig, men jeg ble inspirert til å male kappen/kjolen/kledet i en mørk lillanyanse. Spørsmålet er om det fungerer for en Demon Prince
of Nurgle. Fargen er jo tross alt rimelig nær Slaanesh, så alternativet er å male over med brun, bleached bone, hvit og wash igjen.

Dessuten: er f
argevalget for likt din gode, gamle Damon Prince, Jørn?

Kroppen skal uansett være nurglegrønn, fjærene skittenhvite, hudflengene på vingene enten nurglegrønne eller mer normal blodig, gørrete hudfarget.

Edit: Som dere ser av bildet til høyre har jeg valgt å forkaste den skinnende mørkelilla fargepaletten, til fordel for en brungul og skitten en. Føler dette utgangspunktet er mye riktigere for en nurgleprins. Det gjenstår mye arbeid med å lysne opp kappekjolekledet.
Å få huden til å bli mykere grønn enn de kjappe tørrbørstepenselstrøkene dere ser nå håper jeg ikke blir alt for vanskelig. Vingene er ganske detaljerte hvis dere klikker på bildet og studerer det. Etter kort diskusjon med Jørn tror jeg det blir en gråfarge, med hudrester slengende og ekle beinpiper selvsagt.
Som bildet antyder er jeg i gang med å konvertere Iron Warriors-vindicatoren. Følte det ville bli det riktigste. Rhinoen til venstre måtte jeg fikse noen småting på. Regner uansett med å ha 1510 poeng ferdig i løpet av uka.
Da kan jeg konsentrere meg om obliterators. Spørsmålet er om jeg er nødt til å la Iron Warriors-obliteratorene være, eller om jeg skal nurglifisere dem. Føles litt trist, men når skal jeg da bruke de modellene jeg allerede har? Forslag? Skal jeg gjøre som flere på nettet gjør, og som Jørn har planer om - å lage obliterators fra scratch? Har en hel haug med plastterminatordeler liggende og slenge, så i utgangspunktet er det ikke annet enn ganske mye jobb...

Linus

20 September 2008

Entrapment

7 kommentarer
"Brother Chaplain, Scout-Sergeant Latesco signals. The Tau are approacing his position."
Veteran Sergeant Evangelis was standing just inside the entrance to the launch bay chapel.
"Let us be on our way then." came the response from the hooded figure rising in front of the statue of Guilliman. "The trap i set, but it is vital the xenos does not recover the data their spy was carrying.


Dato:11.09.2008
Mission:Capture and Control
Deployment:Dawn of War
2000 poeng
UltramarinesReclusiarch Jump Pack
Terminator Squad (5) Hvy.Flamer x2
Terminator Squad (5) Assault Cannon
Veteran Squad (10) P-Fist, Flamer, Drop pod
Tactical Squad (10) P.Fist, Flamer, Drop pod
Tactical Squad (10) Missile Launcher
Tactical Squad (5) Lascannon
Scout Squad (5) Hvy.Bolter, Teleport Homer
Assault Squad (7) P.Fist, Flamer
Devastator Squad (8) Missile Launcher x4
Predator Annihilator Hvy.Bolters
Predator Anihilator Lascannons
Tau EmpireShas'el Fusion Blaster, Plasma Rifle
Crisis Suit Team (2) Twin-linked Missile Pod, Plasma Rifle
Stealth Suit Team (5)
Stealth Suit Team (5)
Fire Warrior Team (12) Devilfish SMS
Fire Warrior Team (12) Devilfish SMS
Kroot (15) & Kroot Hounds (5)
Pathfinders (8) Devilfish SMS, Seeker Missile x2
Sniper Drone Team (4x2)
Hammerhead Railgun, SMS
Hammerhead Railgun, SMS

Ørnulv vinner initiativet, og setter opp Scouts og fem Tactical Marines i en sentralt plassert ruin med god oversikt.
Jørn setter opp en squad Fire Warriors og Devilfishen deres drøyt 18" fra nevnte ruin, og infiltrerer Krootene i en ruin helt ute på østre flanke. Shas'el'en stiller seg opp bak et kondenstårn midt i mellom.Runde 1
Ultramarines bakkestyrker rykker inn fra oppmarsjområdet nord for ruinene rett før Tau-styrken rykker inn fra sør. Dagen var i ferd med å gry, men foreløpig er skyggene for lange til effektiv ildgiving. Unntaket er Tau-styrken sine mange Smart Missile System, som skal høres mye denne dagen.

Runde 2 og 3
Den første Drop Pod'en hamrer ned i rett bak en Fire Warrior enhet i en kapellruin, og Chaplainen og Assault Marines flyr opp for å støtte dette angrepet på den vestre flanken. Den andre Drop Pod'en lander nordøst for den første. Søylene og sandsekkene i kapellet gir ikke i nærheten av nok dekning, så samtlige Fire Warriors kuttes raskt ned av Bolter og Flamer. Objektivet de holdt faller i Ultramarines sine hender.
Tau svarer med å konsentrere ilden mot Tactical squadene ved vestre og sentrale objektiv, mens Kroot'ene på østre flanke trekker dypere inn i ruinen etter en treffsikker serie Frag fra en Devastator Squad. Det tynnes ut med Tactical Marines rundt objektivene, og den siste Scout'en er plukket av bordet. Smart Missile'ene finner de blåkledde uansett hvor de skjuler seg.

Runde 4 og 5
Terminator Squad'ene teleporterer treffsikkert ned på målkoordinatene sine, og truer med å knuse motangrepet fra Tau. Begge spillerne må revurdere hvilke objektiver de nå har muligheten til å kontrollere, og hvilke fiendlige enheter de ikke kan la overleve. Ørnulf feiler en Break Test med den siste Tactical Marine'en på vestre flanke, slik at han trekker vekk fra objektivet der. Han stopper innefor seks tommer av en Hammerhead, slik at han ikke vil kunne omgruppere neste runde. Men så flytter Jørn Hammerhead'en for langt vekk etterpå, og Marinen MÅ dø for å nekte Ørnulv objektivet. Både Tactical og Scout Squad'en som holdt det sentrale objektivet er borte, men med en grei spurt klarer den siste Tactical Squad'en å gjenvinne det. Kroot'ene løper ut av ruinen de har gjemt seg i for å ta det østre objektivet, mens den siste Fire Warrior squad'en flytter opp mot senter for å ta objektivet mellom det sentrale og det østre. I kampens hete sluttminutter glemmer Ørnulv seg, og skyter Kroot med en Terminator Squad i stedet for å løpe med dem. Kroot'ene klarer sin andre(!) Ld-test for dagen og kan sikre objektivet, og 2 - 1

Shas'el D'yanoi Shi'va was re-examinig the informatio recovered from the Pathfinder Mon'at and his drone escort. The Water Caste cryptologists had only managed to decode a little of the data, but it was enough to tell him that the situation would definitely get worse before it got better. The courier ship had left the system already, but it would take a while before any help could be expected. He would have to gather what resources he did have, and pre-empt the Imperial offensive before their reinforcements could link up with their main force. The cadre moved south and east. Time was short.

17 September 2008

The Stench of Decay and Rotting Death (Part II)

6 kommentarer

Noen intense kvelder, en halvtime før 7-vakt om morgenen og vips er elitesoldatene klare. Champion Tuberculos og hans fire steintøffe nurglifiserte Terminators. Uniten er ganske enkel. To combimeltas, en heavy flamer og en powerfist. Ikonet koster skjorta, men er verdt det. T5(4) og Sv2+ er solid, men ikke verre enn at en virvelvind av en harlequins-unit eller en orkemobb eller to vil gjøre vei i vellinga.

Jag har brukt en del lag med grønnfarger, washes, hvitfarger og har nok ikke malt helt effektivt, som er vanlig når jeg setter meg ned. Jeg har alltid en plan, finner fram fargene og hvilken rekkefølge de skal påføres. Så dukker det opp nye ideer og sleivkosting må fikses og en ny runde drybrush må på plass. Til slutt blir det stort sett greit, men hadde vært ønskelig å brukt langt kortere tid...

Og en ting: Her har jeg i alle år brukt klarlakk, men blank og ikke matt (Clear Varnish som ikke lenger er å få kjøpt hos GW), helt uten å tenke over det. Jeg synes jo det har funka på både Iron Warriors og nå på Nurgle-gjengen som får en ekstra syk piff av det bittelille våte skjæret. Men jeg akter å gå til innkjøp av matt klarlakk også. Neste arme må nok forsegles på den måten. Hva mener dere om matt og blank lakk? Når bruker dere hva og hvordan synes dere den blanke funker på armeen min?

Dermed er 1230 poeng fiks ferdig. Neste mann ut er Demonprins Ebolus...

15 September 2008

WAAAAGH!!! Ere we go Ere we go

3 kommentarer
Da var det duket for en skikkelig klassiker i 40K sammenheng. Ørnulf, Grandmaster of The Ultramarines Chapter, mot Trond, Warboss WAAAGH Grishnak! 2000 pts.

Trond og Inger Helene vinner deployment og velger å sette opp først. Det blir raskt klart at vi ikke har best plass i vår egen deployment sone med 100 orker ++ men med litt tenking og noen Deathkoptas på flanken får vi satt opp. Ørnulf svarer med en Skikkelig disiplinert ild linje flankert av terminators på begge sider.

Runde 1 Da orks!!!
Run fer it.... vel i dag var dagen for de lave difficult terrain rullene i allefall til å begynne med. to av mobbene kommer seg 2 og 3 tomemr av gårde, mens kommandoene ikke gjør det særlig bedre trass i move through cover. Skyting - gone wild. med 5 for å treffe og det meste ute av rekkevidde blir det opptil Da loota wagon med Boomgun å gjøre vei i vellinga. 1 skudd, hit front armour predator, samt ta med seg 3 stk i commandsqd. Klarer bare å stunne predatoren, men dreper 3 marines. First blood! Så kampens overraskelse og litt cocky satsing fra orkene, weirdboyen lukker øynene håper på det beste, og woooops, 20 boyz + weirdboy teleporterer av gårde rett foran 1 tactical sqd - les hele linja til ørnulf. De skyter jo som helter og dreper 1 marine.... ja ja. ingen assaults.

Runde 1 Space Marines... ouch Time!!

Uten nevneverdig bevegelse, annet enn å flytte på vindicatoren... som ble kilden til en liten disputt... så er space marines klare til å gi ild. Ørnulf hadde flyttet vindicatoren i moving fasen og var overbevist om at han kunne pivotere i shooting fasen. Sorry, not allowed... men resten av de blå inkl en innmari kjip whirlwind fyrer - ja, helt riktig, alle på de som står 5 tommer unna linja til ørnulf. Resultat... når stort sett hele armeen til ørnulf er ferdig, så står nobben igjen, han blir felt av noen dyktige snipere i byggningen. ja ja. men resten armeen er stort sett ikke berørt, så mye i allefall.

Runde 2

Posisjonering, avansering og skyting, ingen assaults nå heller... mumle. orkene klarer med sin looted wagon å blåse tårnet av predtoren og ta 2 til fra command sqd, kunn commanderen igjen. rokkits når ikke frem til dreadnoughten fra warbuggiesene, og da koptas er fortsatt ute på klanken. Noen spacemarines dør, men ikke nok til å skape for mye bekymring. Svar. Demolisher cannon, whirlwind, lascannons, plasmacannons, stormboltere, assault cannons, heavy flamer... ja og det tynnes ut.... litt for mye mener nå jeg da... :)looted wagon får blåst tårnet av seg - ingen mer booomgun... :( Ingen assaults.

Runde 3..... WAAAAAAAAAAAGH

Trukk boyz og rest av kommandos opp og frem mot terminatoerer og scouts på min høyre flanke. Meganobz og warlord opp og fram mot tactical sqd. ca 20 boyz... når ikke frem midt på bordet...pokker, men 20 boyz når frem til terminatorer på venstre flanke... Skyting. 3 x twin rokkits fra buggies og bye bye dreadie :)
Assault. kommandos og trukkboyz gjør short work av scouts, men må til slutt gi tapt for terminators, selv om de klarer å rive ned to av de. kommandosene stikker og trukkboyza står lagelig til for hogg. Warboss og meganobz pløyer gjennom 5 tac marines og viser ingen tegn til å stoppe. på den andre flanken, gjør 45 choppa attacks inntrykk på treminatorene, samt 4 powerfist angrep fra nobben reduserer The emperors finest til bare 1. til gjengeld dør 5 orker.... Og til min lykke. Terminatoren står!!! Ørnulf svarer med å fortsette å redusere mobben i midten, men ikke helt heldig med scatter rullinga, og to velpalsserte laserkanoner gjør slutt på da wagon. De 3 gjennlevende terminatorene på flanken som ikke er i cc, forbereder assaultcannons, og heavy flamere på gjennværedne trukkboyz og kommando nob. Det ender med at min venstre flanke knekker sammen og stikker.... Så counter charge fra tactical marines og space marine commander for å hjelpe terminatoren. Det ender med en del døde orker, 1 space marine, og terminatoren måtte gi tapt for powerclawen til nobben. Locked. ingen vil gi seg.

Runde 4. `Nuff said.

Warbossen bestemmer seg for å ta affære med terminatorene som har sendt boyza hjemover. Sender Meganobzene etter tactical marines i senter for å støtte opp boyza som nå skal klare å komme inn i assault. Counter charge av siste trukkboyz mob, ser at sine kamerater som akkurat har fått inn commanderen og 10 space marines trenger litt oppbakking. kjør på, ut og klar til assault. Warbuggies possisjonerer seg og sender en salve med rakketter i siden på predatoren og bang!!! ferdig med den. Death koptas!! endelig kom de. 3 stk, fra min venstre og klart skudd i siden på whirlwind. resultat? BOOOOOOM ingen mer whirlwind
Assault, gutta i senter støttet av 3 mega nobz løper på 2 reduserte tac sqds og en librarian. resultatet er at orkene river ned noen, nobbene slår ned 2... og orkene taper cc. Mega nobz står! mens gutta, tydelig redde etter all oppmerksomheten fra ildgivningen, blir tatt i en sweeping advance.
på andre flanken blir det en liten stallmate. alle tar noen, men det er helt klart at orkene får the upper hand når den ene nobben tar ett godt tak rundt halsen på Spacemarine commanderen og klemmer til. Snipp... Snipers i bygning, har blitt beskutt av en trukk, og velger å go to ground. Ørnulf svarer med å posijonere vindicatoren og resterende senter for å møte trusselen fra Mega Nobzene. O store kanon skyter, og bommer... mens tactical marines og librarianen dreper 1 og tar ett wound fra en annen av nozene som ser ut til å ha fått momentumet gåede.

Runde 5.. mopping up!

ikke mye skyting nå. 2 trukkes og resterende kommandos/trukkboyz gjør seg ferdig med skytingen og tar ut en razorback. kombinert ildgivning fra deathkoptas og warbuggies sørger for at vindicatoren blir stille. I senter assault, 2 meganobz mot 5 marines og en librarian. Resultat, 1 nob død, 4 marines døde. De stikker. på flanken vekten av trukkboyz gjør sitt til at spacemarines til slutt finner ut at det er bedre å foreta en kontrollert retrett enn å møte powerclawen til nobben. Men det viser seg å være for nærme bordkanten og vips, borte. Runde 6 blir litt skyting og resternede marines blir ryddet ubenhørlig av veien, unntak - snipere i byggning.

Det ble tett, blodig og jeg tror til og med at Khorne satte pris på all slaktingen :)
Vi ser at vi må lese litt regler på forskjellige ting, men alt i alt så var det gøy!.
Takk for kampen og en morsom kveld, jeg var hjemme kl 0100 og det er ikke ille når vi begynte deployment kl 1915!

14 September 2008

The Stench of Decay and Rotting Death (Part I)

3 kommentarer
Stanken av råtnende død. Linus har vært i gang med en nurglifisert Chaos Space Marines-arme et halvt års tid og alle dere på bloggen her har møtt Ebolus og hans forkvaklede og pestbringende soldater. Først nå kan jeg smykke meg med tre units ferdigmalt på hele 1005 poeng (99 prosent ferdig med navn og ikoner på rhinoene). Forhåpentlig er 1000 nye poeng klare i løpet av september/oktober. Hvis Bestefar Nurgle tillater det...


Mye gjenstår. Først ut står ferdigstillelse av demonprins Ebolus og Terminatorene. Deretter må jeg freshe opp obliterators og en Vindicator. Så får vi se hva tiden bringer av grøss og gørr. Ebolus leker med tanken om å få med både Typhus, infiltrerende chosen,
demoner og store sarkofager...

3000 poeng er det ubeskjedne målet. Foreløpig ser armekonseptet slik ut (1765 poeng):

<><><><>
HQ:
Ebolus (Daemon prince)
CCW, Wings, Mark of Nurgle,
Scorceror - psychic power: Nurgles Rot
165

ELITES:
Terminator Champion
Tuberculos
4 Terminators
Twin-Linked Bolter, Power Fist.
Twin-Linked Bolter, Combi-Melta x2,
Heavy Flamer, Power Weapon, Icon of Nurgle.
225
TROOPS:
Plague Champion

Draconculos
9 Plague Marines
Bolt Pistol, Bolter, Power Fist.
Bolt Pistol, Bolter, CCW, Plasma gun x2.
Frag, Krak & Blight grenades.
300
Plague Champion
Rhabdos

9 Plague Marines
Bolt Pistol, Bolter, Power Fist.
Bolt Pistol, Bolter, CCW, Plasm
a gun x2.
Frag, Krak & Blight grenades.
300
Plague Champion
Morbillus

9 Plague Marines
Bolt Pistol, Bolter, Power Fist.
Bolt Pistol, Bolter, CCW, Plasma gun x2.
Frag, Krak & Blight grenades.
300
3 Rhinos Morior,
Morbus & Mortuus

105
HEAVY SUPPORT:
Vindicator
name?
Daemonic Possession
145
Obliterators Syphos,
Vomitus & Bothulos
Obliterator Weapons
225


Linus

12 September 2008

Evacuate the genetor!

0 kommentarer
Demonprins Ebolus føler seg trygg. Om bare noen timer vil hans lille elitestyrke ha klart det en stor Ultramarines-styrke ikke klarte - å sende genefrø fra keiserens blå superkrigere vekk fra planeten Lunax. Men disse genefrøene skal langt inn i immaterien. En hel horde grønnhuder kan imidlertid stikke kjepper i hjulene for Ebolus' plan.
Dato:11.09.2008
Mission:Evacuation (Annihilation - kill points, 3 kill points for killing/bringing the servitor to the elevator leading down to Lunax Space Port)
Deployment:Defender: Minimum 18" from table edges/Attacker: Maximum 8" from own short table edge.
Special rules: Low gravity, Vacuum (Rending!)

1000 poeng
OrksWarboss w/lotsa stuff
Nob w/Power Claw. Boyz Mob (1+19) Rokkit Launcha (2)
Nob w/Power Claw. Boyz Mob (1+19) Rokkit Launcha (2)
Nob w/Power Claw. Trukk Boyz Mob (1+11) Rokkit Lancha (1)
Meganobz w/shoota, 2+ save and lotsa stuff. Trukk.
Chaos Space MarinesDemon Prins Ebolus, Mark og Nurgle, Wings, Nurgles Rot
Plague Marines (7), 1 plasmagun
Champion w/Fist, Plague Marines (1+6), 1 plasmagun
Champion w/Fist, Plague Marines (1+8), 2 plasmagun
Obliterator
Obliterator/td>


Terrenget er lagt. Defender må sørge for at genetoren kommer fram til heis i det ene hjørnet av spillbordet. Med tanke på scenariet der alle wounds fra skyting og nærkamp gir rending, ligger det an til å bli svært tøft for Plague Marines. Chaoskrigerne ruller terning og blir defenders. Orks er attackers.

Runde 1
Plague Marines-uniten uten champion tar seg av servitoren og bruker første runde til å rulle 6 på difficult terrain test og deretter 3 på run for å nå fram til heishuset før orkene kommer oss i forkjøpet. Det ser ut til å kunne gå tre-fire runder med over middels rulling før genetoren er trygg for grønnhudene. Ni fotsoldater og to obliterators fjerner fem-seks Boys i fremste rekke (selv om de bakerste i uniten plukkes, jf. 5th ed-reglene), men det ser ikke ut til å være nok.

Alle orkeenheter rykker framover. Litt morsomt når Trond ruller to femmere på run-movet på den ene uniten og dermed må ta dangerous terrain-test på hele uniten på grunn av den rare atmosfæren. To orker dør. Trukks holder seg litt på flanken. En chaosmarine tilintetgjøres.
Stilling: 0-0

Runde 2:
Servitoren nærmer seg heishuset ytterligere. Demonprinsen assaulter nærmeste boys-squad, mens den største Plague Marines-uniten angriper en annen. Assault først og fremst for å hindre orkene i å assaulte og dermed bruke furious charge og øke sjansene for å treffe, wounde og ikke minst en hel haug med rendingwounds... Demonprinsen tar ett wound fra en powerfist, et wound som blir til to på grunn av vakumatmosfæren på Lunax. Noen boys dør, men slett ikke nok. Også Plague Marines-uniten får lide for Tronds fantastiske treffrull og obligatoriske rendingtreff.

Flere boys inn i nærkamp med Plague Marines. En boys-squad forsvinner. Demonprinsen holder ut. Trukkboys inn i nærkamp med både obliterators og en Plague Marines-squad på en liten høyde midt på bordet.
Stilling: 1-0

Runde 3:
Servitoren rykker nærmere målet og er bare drøye 8 tommer fra heisdøra og 3 livsviktige kill points. Demonprinsen bruker Nurgles Rot, treffer 22 orker, dreper 6-7-8 stykker, men er det nok??? Plague Marines-uniten ved siden av tynnes ut. En obliterator forsvinner på høyden. Både den andre obliteratoren og demonprinsen har hellet med seg på 5+-savene.

Demonprinsen skytes i filler, mens Plague Marines-squaden ved siden av ikke klarer å stå i mot rendingangrepene lenger. Warbossen hopper ut av en trukk og går i nærkamp med den siste gjenværende obliteratoren. Trukken fosser videre i retning heishuset.
Stilling: 1-3

Runde 4:
En sekser og en firer og servitoren sikrer tre kill points til Plague Marines. Det tynnes ordentlig ut. Rendingangrepene til orkene feier bort alt som er av Plague Marines og obliteratoren på høyden.
Tre Meganobs hopper ut av trukken i fart og går til angrep på den siste Plague Marines-squaden som mister fire av sju.
Stilling: 4-5

Runde 5:
Siste chaoskrigere forsvinner.
Sluttresultat: CSM: 4 Orks: 6

Festlig scenario, men svært gunstig å ha mange titall angrep når det er rending som gjelder og motstanderen er så få som 23-poengsmodellene med Nurgle-merke.
Finnes det egentlig noe verre enn en hel orkearme med rendingskyting og rendingangrep?
Hadde Nurgle-tilbederne vært attackers frykter jeg at dette hadde blitt rått parti for orkene...

11 September 2008

Pest Control

2 kommentarer
Shas’el D’yanoi Shi’va was accessing the Orca's tactical sensors through the interface system in his Crisis Suit. They were not going to make it in time! The task would have to fall to the combat patrol to eliminate the Be'gel foraging party before they could discover the Tau mustering area.

Giving the signal, he watched until the sensors was blinded by the effects of atmospheric reentry as his forces moved to outflank the advancing Be'gel line.


Dato:09.09.2008
Mission:Annihilation
Deployment:Dawn of War
500 poeng Combat Patrol
OrksNob w/Power Claw. Boyz Mob (1+19) Rokkit Launcha (2)
Nob w/Power Claw. Boyz Mob (1+19) Rokkit Launcha (2)
Nob w/Power Claw. Trukk Boyz Mob (1+9)
Tau EmpireCrisis Suit Team (2)
Fire Warrior Team (12) in Devilfish
Kroot 12 and Kroot Hounds (5)/td>


Orkene velge den nordlige bordsiden, og setter opp begge Mob'ene midt på bordet og så langt frem som mulig. Tau Firewarriors setter opp i Devilfish'en sin opp mot Orkene lengst vest. Kroot infiltrerer bak orkenes linjer, helt ute på venstre flanke.

Jørn ruller en sekser, og stjeler initiativet.

Runde 1
Devilfish'en rykker frem på vestre flanke, mens Crisis teamet flytter inn på bordet bak den. Suit'ene ser ikke noe i mørket, men Krootene og Devilfishæen dreper fire orker fra nærmeste Mob.
Orkene østre flanke løper gjennom ruinene for å prøve å korte ned avstanden. Trukk Boyz'ene raser inn over noen kratere, hopper av og slakter Kroot i nærkamp uten å miste mer enn to-tre stykker selv.

Runde 2
Tau rykker litt frem og lenger ut på vestre flanke. Firewarriors laster ut og skyter ned halvparten av orkene i senter. Suit'ene klarer ikke å drepe noen av Truck Boyz'ene.
Begge Boyz Mob'ene rykker frem og skyter, men uten effekt. Trukk-boyz laster opp og raser mot Tau-styrken, åpenbart sultne på mer slåsskamp.

Runde 3
Fire Warriors laster opp. Devilfish trekker lenger ut på vestre flanke. Suits flytter opp på siden av Devilfis'en. Suits skyter Trukk. Devilfish skyter Trukk Boyz. Suits Assaulter Trukk boyz, og dreper de siste Boyz'ene. Nob'en treffer kun lite og skader mindre, så Tau vinner Close Combat (Kryss i taket!) og Nob'en stikker av.
Begge Boyz Mob'ene rykker frem. De lengst unna skyter og bommer. Trond aktiverer "Power of the Waagh!" for å gi orkene Fleet den runden. Bad Moon'ene løper mot Suit'ene, men nok en dårlig terreng-test hindrer dem i å nå helt frem.

Runde 4
Tau-styrken trekker enda lenger ut på vestre flanke. Fire Warriors laster ut igjen, og skyter i stykker nærmeste Boyz Mob sammen med Suit'ene.
Orkenes Siste Mob rykker nærmere. De treffer og penetrerer endelig Devilfish'en, men treffet anulleres av Disruption Pod.

Runde 5
Fire Warriors laster opp, og kjører inn i orkenes Deployment Zone, fortsatt på vestre flanke. Devilfishen og Suit'ene skyter en håndfull Boyz, før sistnevnte trekker tilbake utenfor Assault Range igjen.
Orkene fortsetter å nærme seg. De skyter på Suitene, og dreper én.

Runde 6
Slutten nærmer seg, og kampen er egentlig vunnet, så Tau'ene rykker nærmere igjen. To tredjedeler av gjenværende Boyz Mob faller for ildregnet.
De siste orkene er endelig nærme nok til å lukte blod nå, så de skynder seg fremover. De skyter, men bommer, og dreper heller den siste Crisis Suit'en i nærkamp.

Runde 7
Ingen bevegelse. Fire Warriors og Devilfish utsletter siste Boyz Mob.

Resultat:
Ork 2 KP
Tau 4 KP

Mekzod Gutsnik muttered under his breath as he loped along the muddy flood canal.
"Dem zoggin' Blu-skinz got lucky, is all. If me Klaw hadn't shorted, I'd shown dem gud an' propa!" The encampment wasn't too far off now. Once he'd gotten his Power Claw fixed, Mekzod planned to aquire a new Trukk and take charge of a few Boyz. "Better get sum 'arder uns diz time, an' finish dem gitz orf!"

10 September 2008

Codex: Space Marines

0 kommentarer

Mursteinen Codex: Space Marines (144 sider og så tjukk som et DVD-cover sies det) nærmer seg med stormskritt. Imens vi venter kan vi selvsagt kose oss med den glimrende oversikten på Bell of Lost Souls eller kikke på en fotokopiert og litt haltende utgave av det som komme skal. Hadde jeg visst hvordan jeg lastet opp dokumenter... men gjør isteden et søk på Codex Space Marines Early :D.

6 September 2008

The Battle for Lunax

0 kommentarer
En ganske betydelig styrke Ultramarines har nylig landet på Lunax, denne lille og mystisk frodige, men samtidig månelignende planeten som ligger ikke mer enn 40 dagers interplanetarisk reise fra Cypra Mundi i Segmentum Obscurus. Oppgaven er enkel: Hente hjem noen gamle og verdifulle Ultramarines-artifakter som hadde blitt liggende igjen på Lunax etter et kort men brutalt slag i 975.M39, der nær seks millioner kultister var blitt utslettet. Spørsmålet er om det virkelig kan være etterlatt genefrø fra nedslaktede Ultramarines som ligger igjen og som må sikres for enhver pris.

Med The Eye of Terror i samme sektor var det ikke en veldig stor overraskelse
da Master AdlerWolff så de første tegnene på at noe sykt og kaotisk holdt til på Lunax allerede...

SPILLRAPPORT
Capture and control og pitched battle. 2000 poeng. Ultramarines mot i hovedsak Nurgle Chaos Space Marines.

Ultramarines var allerede i posisjon og lot ikke fienden ta initiativet. Objektivet bak den største ruinen var nærmest sikret med to Space Marine-units, en devastator-squad og en Sqout-squad. Predator Annihilator og en Razorback med lascannon stilte seg opp for å sikre ildbanen ved siden av bygningen, mens en Vindicator, støttet av Assault Marines og en squad vanlige marines beveget seg framover fra flanken, for å true det andre objektivet bak en gresslagt høyde.

Istedenfor å ta det sikre for det usikre og kjøre trygt for å sikre uavgjort, valgte Linus å kjøre fram to PM-units og demonprins Ebolus i ruinene for å se om det i det hele tatt ville være mulig å true objektivet til den falske keiserens menn. De ville bli møtt med en kanonade av skudd, men de er tøffe, har nesten omkast på rullen, eller cover og frykter i alle fall ikke døden... Den tredje PM-squaden stilte seg opp bak en Vindicator og tre obliterators for å holde objektivet ved gresshøyden så lenge som mulig.
Runde 1
SM: Assault Marines og fotsoldater beveger seg framover. Ultramarines' store kanon sikter inn på sin motpart og immobiliserer, men en firer på coversaven er nok til at det demonifiserte kjøretøyet bare rister treffet av seg. Verre går det med de to rhinoene i ruinene. Den ene blir immobilisert og uniten inni velger å krabbe ut. Den andre etterlater bare et krater og en Plague Marine forsvinner tilbake til immaterien.

CSM: Begge unitene velger å traske og tusle/løpe i retning av ruinen der Ultramarines har tatt posisjon. Ebolus flyr inn i den lille ruinen midt mellom de to skansene, klarer farlig terreng-testen. Nurgle-Vindicatoren stiller inn kanonen, men klarer ikke å skade sin motpart. Obliteratorene forsøker seg på samme mål, men bare laserkanonskuddet som gir cover save treffer. Ingen skade skjedd. Havocene på toppen av en ruin fjerner fire scouts på motsatt side.
Stilling: 1-1

Runde 2
SM: Alle reserver kommer. Det skriker fra himmelen og jorden skjelver når to Drop Pods lander med kort mellomrom på toppen av gresshøyden. Ti space marines og åtte veteraner velter ut og øser på med bolterskudd og flammekastere. En Plague Marine eller to tar kvelden. Terminatorene guides ned til demonprinsen og bidrar til ildgivningen mot Ebolus som tar ett wound.

SM:
Plague Marines i ruinene beveger seg framover, og når til slutt fram til nærkamp med terminatorene som har mistet en til skyting. Også Ebolus går i nærkamp. Obliteratorene treffer ikke Vindicatoren, chaosvarianten dreper fem-seks Space Marines på gresshøyden. Også Plague Marine-uniten bidrar og Space Marinene velger å vende snuta hjemover.
Stilling: 1-1
Klokka er mye og dette blir en lynrask runde.
Runde 3
SM:Terminatorene har ikke mye å stille opp med og taper close combat, selv om Ebolus tar et nytt wound. To obliterators faller fra. Space Marinene på gresshøyden går i nærkamp med Plague Marines, men taper og chaossoldatene holder objektivet.

CSM: Nurgles soldater i ruinen kommer seg opp i den store bygningen, men det er demonprins Ebolus som virkelig gjør vei i vellinga. Han flyr inn i Ultramarines' bastion, og løper fram og nekter Ultramarines sitt eget objektiv.
Stilling: 0-1

Ultramarines har mislyktes, men mye tyder på at de ikke vil gi opp jakten på artifaktene. Fortsatt vet de ikke om det er virkelig er genefrø fra deres eget hellige chapter på Lunax...

ARMELISTER:
CSM:
HQ: Demon Prince Ebolus, Wings, MoN, NR - 165
ELITE: 5 Terminators, incl. champion Tuberculos, IoN, 2 combimeltas, hvy flamer, fist - 225
TROOPS: 3x10 Plague Marines, incl. champions Draconculos, Rhabdos og Morbillus, 3x2 plasmaguns, 3 fists, 3 rhinos - 1005
HEAVY: Vindicator, DP - 145; Obliterators Syphos, Vomitus og Bothulos - 225; 7xHavocs, IoN, 4xAC - 235

Ultramarines:
HQ: ???
ELITE: 5xTerminators, 8xVeterans, flamer, Drop Pod
TROOPS: 6xScouts, 10xSM, flamer, Drop Pod, 5xSM, Plasmacannon, 2x10 SM.
FAST ATTACK: 10xAssault Marines, incl. sergeant, fist, 2xflamers
HEAVY: 8xDevastators, 4xML; Predator annihilator, TL Lascannon, Lascannon sponsons, Vindicator.

5 September 2008

Nytt spill fra THQ

2 kommentarer

Ikke før har vi sett de vakre filmsnuttene fra det som er lokkevideoen til Dawn of War II, så dukker det opp enda en video der ute, en video som THQ passet på å fjerne ganske fort fra flere nettsteder. Videoen er fra det kommende spillet Warhammer 40.000: Space Marine, et spill av typen tredjeperson, der vi er en Ultramarine, som på videoen i alle fall ser ganske uovervinnelig ut. Pepre først med bolterskudd, ta deretter rotta på hva det måtte være - gjerne tre-fire berserkere...

Ser ganske lekkert ut, ikke minst for oss terrengfantaster. Spørsmålet er hvor fluffmessig riktig og tro mot 40k-universet dette er, med en enslig Space Marine løpende rundt. Enn så lenge kan den over sju minutter lange videoen sees her.

4 September 2008

Spillebord Part II

0 kommentarer

Da er spillebordet så og si ferdig. Mulig jeg skal finpusse de grønne områdene litt, få dem til å henge litt bedre sammen. (Edit: Dette er nå gjort :-) Bordet ble innviet med en klassisk Ultramarines Vs. Chaos Space Marines onsdag kveld. Spillrapport kommer...

For å legge på static grass trenger man mye static grass, selv om man ikke bruker så veldig mye. Hva betyr det? For at gresset skal legge seg fint er man pent nødt til å drukne hele området med utvannet trelim i gress, for så å riste det av senere - og bruke det på nytt. Det nytter ikke å bruke GWs mikrobokser.


GW har vel fått en del uvenner med sin nye prispolitikk, men at en del plastsett blir rimeligere og noen sjeldnere metallblisters dyrere kan jeg leve med. At hobbytilbehør koster det hvite ut av øyet er jeg imidlertid veldig skuffa over. Det virker bare så griskt.


GWs bokser inneholder 15 gram static grass og koster 75 kroner. Det er helt ufattelig dyrt, med tanke på at man trenger 100-200 gram for å kunne legge gresset fint. Selvsagt har du masse igjen etter et spillebord på 4x8 fot, men det får du bruk for senere.

Så kjøp for all del static grass, flock og slikt materiell hos modelljernbane butikker, som Amundsen Hobby på Carl Berner. Her koster 100 gram static grass 70 kroner. Samme mengde koster altså 500 kroner hos GW. Prisen er altså 700 prosent høyere hos GW...

De fire pakkene med static grass på bildet kostet meg 215 kroner. På GW ville prisen vært 1450 med GWs 5 kroner per gram...

I modelljernbanebutikken er dessuten utvalget i fargenyanser, gresslengde, samt flock og sand enormt.

Det var mine 50 øre...

Linus, nå med grønne fingre...


2 September 2008

Spillebord Part I

0 kommentarer


Nei, det er ikke det nye firedelte spillebordet fra Ikea, men Hauges eget hjemmesnekrede spillebordprosjekt. Fire 9 mm tykke MDF-plater på 4 ganger 2 fot. Valgte denne størrelsen av plasseringshensyn, men kan være fordelaktig dersom man vil variere plasseringen. Er det noen vits må bordplatene være forskjellige.

Trelim, sortmaling, hjemmesement, litt vann, billige pensler og aviser. Så får vi se hvor bra og solid dette blir...

Hadde først tenkt å gjøre dem helt like - tørrmalt brunt/grått og litt gress, men tror jeg velger en gradering av dette. Med fire forskjellige grader - En plate med absolutt mest stein (for cityfight eller mye ruiner/bygninger), to plater med mye stein/litt gress og litt stein/mye gress, før den siste får mest gress, men også elementer med stein. Alle skal kunne kombineres med hverandre.

Fortsettelse følger.

Defend the Empire!

2 kommentarer
Ryktene var bekreftet! - Necrons hadde over tid samlet en betydelig arme og hadde utslettet flere mindre byer på en avsidesliggende planet tilhørende Ultramar. Det var ingen tid å miste, planeten måtte renses!

BAKGRUNN

LOTR spillgruppen hadde besluttet at man skulle spille 40K på årets sommertur til Ørnulv sin hytte i Kjerringvik (Sandefjord). Med Pers fraktkapasitet kunne han stille med stort spillbord og Ørnulv med terreng. Spillet var lagt opp som del av et sosialt arrangement hvor sol, regn og båtforhold ville avgjøre fremdriften i løpet av helgen 22. - 24. august 2008.

Deltakere: Irene, Per og Dag spilte 3000p Necrons. Inger Helene og Ørnulv spilte 3000p Ultra Marines. Alle modeller var malt.

Slag: Capture and controll; man skal selv holde eget objekt og forsøke å ta motstanderens objekt. Deployment var Pitched Batle; hærene stilles opp mot hverandre minst 12" fra bordets midtlinjen.

Terreng: 3 husruiner i senter av bordet med kratere, skoger og små høyder spredt rundt. Det var to større høydedrag langs hver lange bordside.

THE BATLE
Deployment: Jentene hadde kvelden før satt opp et imponerende spillbord! Inger Helene vant "roll off" og Ultra Marines bestemte seg får å "gå først". Ultra Marines plasserte sitt objekt på høyre flanke inne i en skog bak byen mot egen bordkant. Necrons plasserte sitt objekt i et krater på sin høyre midt bak byen mot egen bordkant.

Master AdlerWolff fant raskt ut at hæren hans måtte utnytte sine skyteferdigheter og nærkamp ferdigheter like bra om man skulle ha noen mulighet. Han kommanderte sin Devistator Squad og Predatoren Annihlator til å utnytte høydedraget på sin venstre flanke. Foran dem, og mer fremskutt, tok Vindicatoren opp possisjon. Landraider, med en Terminator Sqaud, og Command Squaden i sin Razor Back, tok stilling i senter med retning for byen og Necrons objekt. Bak en skog, helt på venstre flanke, tok Master of Sanctity Desticado og hans Assault Marines stilling. På høyre flanke ved eget objekt tok 2 X 5 man Tactical Squads og en Razor Back med twin linked laser kanoner stilling. En 10 manns Tactical Squad gikk i stilling i skogen rundt eget objekt. Man ventet på forsterkninger!

På motsatt side av Assault Marines gled det metalliske skroget på Necron Destroyers og Scarabs opp i horisonten på Necrons høyre flanke. Mot senter over eget objekt materialiserte en imponerende styrke Krigere seg, sammen med sin Lord. Deretter fulgte Immortals med Lord, Pariahs og Heavy Destroyere mot senter venstre flanke. Også her ventet man
forsterkninger!

Ultra Marines Scouts hadde sneket seg gjennom kloakk systemet under byen og tok stillling i 2 etg i en av ruinene i byen. De pakket i all stillhet ut sin rakett kaster, sine skarpskytterrifler og aktiverte sin signal generator.

Runde 1

Ultra Marines: Space Marines beholdt initiativet på slagmarken. Desticado og hans Assault Marines hoppet skrått over skogen på venstre flanke og tok dekning der. Vindicatoren kjørte inn mot byens venstre side. Landraideren og Command Razor Backen kjørte i full fart inn mot byens sentrum. Røyk spydde ut av de to for å gjøre dem vanskelige å se. Command Squaden forlot sin transport og tok dekning bak den. Alt det tunge skytsen åpnet ild! Flere Necron enheter fikk hard ildgivning mot seg, og Destroyers, Immortals og Warriors ble til skrapgods, men mange av målene var delvis i dekning eller Necrons rustninger stod imot. Det måtte satses på nærkamp!

Necrons: Lordenes øyne skinte. Flere tapte Necrons vendte tilbake fra "intet". Pariahs, Immortals og en Lord rykket rett frem mot Ultra Marines objektet. Tomb Spyders og Wraiths avanserte mot byen. Scarabs flyttet nærmere skogene på Necrons høyre flanke. Det skulle ikke bli noen lett fremrykning for Ultra Marines! Igjen skinte det i Lordenes øyne, og den klaprende lyden av metalliske ledd spredte seg over hele slagmarken idet styrkene stanset. Plutselig var luften farget grønn av energiutstrålinger! Flere brødre fra Ultra Marines falt, men verst ble det for de tapre Scouts i byen. Ingen var tilbake!

Runde 2

Ultra Marines: En skjærende lyd syntes å spjære himmelen åpen! Med ett brak landet en Drop Pod bak byen på Ultra Marines venstre side, og en stor Tactical Squad tok dekning bak Drop Poden mot byens venstre senter. "Kill them all" - Desticado og hans Assault Marines fløy gjennom luften for å angripe Scarabene på Ultra Marines venstre flanke. Ut av røyken raste Landraideren frem og senket sin assault rampe. Command Razor Backen skar av mot høyre mellom to ruiner i byen for å avskjære Immortals og deres Lord. Assault Marines flammekastere og bold pistoler brakte død og fordervelse blandt de

små metall djelvlene, som ble utryddet i den påfølgende nærkampen. Terminatorenes 2 X heavy flamers og boltskuddene utslettet nesten gruppen Necrons krigere som hadde tatt stilling rett bak byens senter. Command Squaden åpnet ild mot Wraiths i senter. Med kun 1 Wraith tilbake brøt disipline sammen og den gjenværende flyktet. Devistator Squad og Preditoren åpnet ild og skadet flere Necrons, Destroyere og Heavy Destroyere. Assault Marines utslettet Scarabene, og Terminatorene ødela alle i Warrior uniten som de hadde angrepet.

Necrons: Utrolig nok vendte flere Necron krigere tilbake fra det hindises og forsterket vaktholdet rundt eget objekt! Det var som lyden fra en KJEMPEBIE da Monolithen materialiserte seg på Necrons høyre flanke, midt imot Vindicatoren! På Monolithens høyre side, skrått midt imot Assault Marines som hadde forsøkt å finne dekning etter kampen med Scarabs, steg det et ikke ubbetydelig antall Krigere ut av Monolithen. Immortals og deres Lord forflyttet seg raskt imot Ultra Marines objektet og var nå på høyde med senter av byen. Tomb Spyderne raste frem mot Land Raideren. Deler spredte seg over slagmarken idet Landraideren ble ødelagt i en spektakulær eksplosjon! Necron Krigerne som hadde kommet ut av monolitten fikk full effekt av sine hurtigskytende våpen, og kun Desticado, hans Assault Sgt og en Assault Marine med flammekaster stod tilbake! Enkelte andre Tactical Squads tok også skade!

Runde 3

Ultra Marines: Comman Squaden sin signal generator tilkalte en Terminator Squad mot senter av bordet. Øvrige Marines tok opp best mulig possisjon for ildgivning. Necron Heavy Destroyere, Destroyere og Krigere tok igjen mange wounds. Vindicatoren åpnet ild, ødela våpen på Monolithen og drepte det meste av Warriors som hadde ankommet fra den forrige runde. Desticado og hans gjenværende Asault Marines rykket frem mot gjenlevende Warriors utenfor Monolithen. Command Squaden rykket frem mot senter og angrep Pariahs og Tomd Spyderne og fikk støtte fra sine brødre i Terminator Armour. Ildgivningen til Ultra Marines hadde begrenset effekt, men Heavy Destroyerne var utryddet, og Destroyers, Necron Warriors,

Pariahs samt Immortals hadde tatt tap. Desticado og hans Assault Marines utryddet de gjenværende Necron Warriors som hadde kommet ut av Monolithen. Terminators påførte Tomb Spyders tap men ble selv utlettet. Command Squaden og gjenværende Pariahs og en Tumspider hogg løs på hverandre uten at noen av sidene ble utslettet. Både Command Squad og Pariahs tok tap.

Necrons: The Flayed Ones materialiserte seg fra intet rett foran Ultra Marines Devistator Squaden! Destroyerne på høyre flanke skled frem mot Desticado og hans Assault

Marines. Immortals og deres Necron Lord fortsatte sitt avensement på venstre flanke mot Ultra Marines objektet. En Warrior enhet avanserte fra senter mot husene i byen. Igjen åpnet Necrons ild.
Resultatet var svært ødeleggende! Razor Backen med laser kanoner som skulle beskytte Ultra Marines objektivet gikk i luften. Monolith sprengte Vindicatoren og det vesentlige av den nyankomne Terminator enheten! Immortals og deres Lord drepte flere Ultra Marines som skulle passe på eget objekt. I senter åpnet Necron Warriors ild mot Ultra Marines Tactical Squaden som hadde gjemt seg bak ruinen i senter av byen. De dødbringende salvene felte flere av dem! Og Destroyerne felte alle Assault Marines, unntaken Master of Sanctity - Desticado!

Runde 4
Ultra Marines: På ny var det som om himmelen åpnet seg! Det tordnet rett ved siden av Necron objektet idet en Drop Pod landet og en Veteran Squad skred ut på dens bakside. På venstre flanke var HAN alene. De store maskinene gled over marken mot ham! Purge the unclean!
Desticado fyrte opp sin jump pack og styrtet mot Necron Destroyerne! Etter at Vindicatoren var ødelagt var det ingenting tilbake som beskyttet høyden på høyre flanke med Heavy Support - unntagen ham! I midten rykket Tactical Squaden i sentrum inn i huset overfor Necron objektet, og på høyre flanke rykket en liten Tactical Squad nærmere de fremrykkende Immortals og deres Lord. Devistator Squaden fyrte av sine splint raketter sammen med Assault Bolterne til de 2 gjenlevende Terminatorene. 1 Flayed One stod tilbake! Predatoren åpnet ild mot Monolithen. De velplaserte skuddene trengte igjennom skroget, men gjorde ingen ordentlig skade! Tactical Squaden i senter åpnet ild mot en gruppe Necron Warriors på den andre siden av huset og felte noen. På høyre flanke falt flere Immortals, og i et ubetenksomt øyeblikk lot Lorden hans maskiner falle bakover! Desticado ødela en Destroyer og holdt kampen mot de øvrige! Command Squaden forsatte sin kamp mot Tomb Spyderen!

Necrons: Necron Lorden og hans Immortals på venstre flanke regruperte. Warriors i senter rykket frem mot Tactical Squaden som hadde rykket frem i bygningen midt imot Necron objektet forrige runde. De tilbakevendte Warriors tok opp stilling enten rundt Necron objektet eller sammen med egne enheter. Necron Lorden og hans Immortals greide ikke avgi ild effektivt. Det gjorde Monolithen som utslettet de siste Terminators. The Flayed One løp rett mot Devistator Squaden på høydedraget!

De fremrykkede Necron Warriors drepte flere av Tactical

Marines i senter. Lorden og hans Warriors, som holdt Necron objektet, fikk ikke til effektiv ildgivning, men skadet ytterligere Tactical uniten i senter. I nærkampen fortsatte Tomb Spyderen sin kamp mot den gjenværende delen av Command Squaden,
mens Destroyerne fortsatte sin kamp mot Desticado. HAN holdt stilling, men var svekket, ett liv tilbake. Gjenværende Flayed One tapte sin kamp mot Devistator Squaden på høyden og ble drept.

Runde 5 (siste runde)

Ultra Marines: Veteran Squaden som hadde landet med Drop Pod forrige runde stormet mot Necron Lorden og hans Warriors. Målet var å sloss seg så nærme Necron objektet som mulig. På høyre flanke forsøkte Tactical Squadene å komme i possisjon for å skyte på Lorden og hans Immortals. I senter angrep de gjenlevende fra senter Tactical Squad Necron Warriors som hadde rykket frem mot dem. Devistator Squaden åpnet ild mot Necron Warriors som holdt objektet. Alle 4 misisler traff og mange falt, men ikke nok! Predatoren skjøt nok engang på Monolithen. Enda en gang kom laserkanonene gjennom panseret på Monolithen, men heller ikke denne gang ble det gjort skade! Øvrig ildgivning fra Tactical Squads på høyre flanke gjorde ingen permanent skade på Immortals! Veteran Squaden åpnet ild mot Necrons som holdt objektet. En Necron Warrior falt! Charge!

I senter kjempet Tomd Spyderen og Command Squaden mot hverandre - igjen. AdlerWolff angret bittert at han ikke hadde skiftet power weapon med power fist! I huset i midten felte Tactical Squaden de fleste av Necron Warriors som hadde gått mot dem i bygningen. Desticado kjempet tappert, men falt til slutt for overmakten, vel vitende at han hadde holdt flanken når det var som viktigst! Veteran Squaden stormet inn i Necron Warriors og frem mot Lorden som holdt Necron Objektivet! Heretic - hekselorden fratok dem plutselig et angrep! Fremrykningen mistet fulstendig momentum, de måtte se seg slått og måtte trekke seg tilbake.

Necrons: På venstre flanke rykket Immortals og deres Lord frem og tok opp plass overfor Ultra Marines objektet. Det gikk kaldt nedover ryggen til Tactical Squaden som holdt objektet. De var bare 4 tilbake og ingen andre egne enheter var nær objektet! Warriors og Lord som holdt Necron Objektet tok stilling mot Veteran Squaden som hadde falt tilbake, og Detroyerne på høyre flanke rykket frem for å skyte på Devistator Squaden på høydedraget. Necron Warriors og deres Lord i senter åpnet automat ild mot Veteran Squaden. En Veteran stod tilbake! Destroyere på høyre flanke åpnet ild men nådde ikke frem. Monolithen åpnet ild uten å gjøre større skade. Og så - den avgjørende ildgivning! Necron Lorden og hans Immortals åpnet ild mot restene av den engang 10 mann store Tactical Squaden som holdt objektet til Ultra Marines! Power armour - det holdt - når røyken la seg stod det 1 av 4 Ultra Marine tilbake!

For siste gang tørnet Tomb Spyderen og Command Squaden sammen uten større resultat!

Resultat: Draw, hver av styrkene holdt 1 objekt og ingen andre fientlige enheter var innenfor 3" av eget objekt.

Dette var et svært sosialt og hyggelig slag som gikk over en kveld og en dag. Inneimellom båtturer med bading utenfor Svenner Fyr, Paela, og musikk inn i de sene nattetimer fikk vi en hyggelig og særdeles blodig kamp som var spennende helt til spillet var avtalt slutt (etter 5 runder).

Ørnulv