Pages

30 December 2008

Christmas dinner....

Styrkene og slagformat: Det var lenge siden Per sine Necrons og Ørnulv sine NIDS hadde møttes. Som en avveksling blandt all julefeiringen møttes de to hos Dag for å utkjempe årets siste slag. 2000p per side. Scenarie "Seize Ground" med 3 objekter.

Per stilte med: 4 Necron Warrior units, 2 Necron Lords, 2 Tomb Spyders med hver sin Scarab, Pariahs, Immortals og 2 units med Necron Destroyers (med mulighet for avgi en imponerende ildgivning...).

Ørnulv stilte med: 3 Termagaunt Broods, Hormogaunt Brood, 2 Genestealer Broods, Ravener Brood, Winged Warrior Brood, Gargoyle Brood, 2 Elite Devourfexer, 2 Venomfexer, 3 Zoanthropes og en Wingen Hive Tyrant (alle sammen like sultne...).

Objektene: 2 objekter ble plassert overfor hverendre på den ene halvdelen av bordet. Siste objekt midt på bordet på motsatt halvdel av spillbordet (senter). 

Deployment: Piched Batle. Necrons valgte side og deployet først. De to Lordene (delt mellom hhv Per og Dag) tok med seg hver sin halvpart av Necron styrkene og deployet noe mindre enn 12" fra egen bordkant. Terrenget var kuppert men de lyktes å etablere bra skuddfelt, med Necron Destroyere på hver flanke. I midten tok Pariahs og Immortals stilling. Lordene på begge sider mot senter av bordet flankert av Tomb Spyderne. 

Etter å ha tenkt seg godt om bestemte the "Hive Mind" for å konsentrere størstedelen av angrepet på en flanke, den flanken hvor 2 objektet var plassert. Jernviljen til "Hive Mind" bestemte seg også for ikke å gjøre noen aggressive fremstøt. 

Runde 1: Necron sin flanke på den del av bordet med ett senter objekt justerte sin posisjon utfra NIDS deployment. Det samme gjorde styrkene på bordsiden hvor flertallet av NIDSene hadde samlet seg. Lordene gikk inn i units. Detsroyerne rykket frem på hver sin flanke. De fleste av Necron styrkene hadde enten flyttet på seg eller var akkurat utenfor skuddhold. Destroyerne hadde derimot gode posisjoner og felte 6 Gargoyler og 1 Zoanthrope! "Hive Mind" holdt kontroll over styrkene. Neste runde ville største delen av Necron hæren kunne avgi ild.... 

NIDSene rykket frem, men "Hive Mind" gav ordre om at fremrykningen skulle skje med best mulig utnytting av cover. Fremrykning og "Fleet Moves" førte ikke NIDSene vesentlig ut av NIDSenes deployment sone (til Ørnulv sin irritasjon, rettelse - "Hive Mind" sin irritasjon). Skytingen så heller ikke ut til å bli stort bedre inntill Barbed Stranglers fra Venomfexene og Warp Blast fra Zoanthropes utslettet en Destroyer Unit og fikk ned noen Warriors. Hvem sier ikke en haug med "gen masse" kan skyte...Runde 2. Necrons justerte sine possisjoner og rykket frem mot objektene. Destroyer uniten felte nesten en Venomfex. En hel Hormagaunt Brood ble skutt bort og en Termagaunt Brood ble hardt skadet. "The Hive Mind" holdt styrkene i sjakk. 

NIDSene sine Gargoyl Brood svermet over en bakkeformasjon og tok opp stilling rett overfor en Necron Warriors unit rett ovenpå objektet. Ravener Brooden gikk opp på deres høyre flanke rett i mot den andre Necron Warrior uniten som passet objektet. Bak dem rykket en Genestealer Brood og Winged Warrior Brooden frem. Alle fexene gikk frem. En Genestealer Brood og en Termagaunt Brood i senter søkte dekning bak stenformasjoner. Til Necrons fortvilelse viste NIDS skytingen seg svært effektiv. Necron Warrior Unitene ved objektet som skulle kjempes om ble skutt sønder og sammen (living amunition - eat them...!). Likeledes forsvant den siste Destroyer Uniten. Necron Lordene holdt ro i sine rekker. Når Gargoyle Brooden var ferdig med sitt angrep stod bare en Necron Warrior tilbake. Ravener Brooden utslettet resterende del av den andre Necron Warrior uniten. Nam nam nam.... Forretten smakte!

Runde 3: I will be back - or not? For mange, not! Tilbakevendte Necrons deltok mot Gargoyle Brooden. En Necron Lord og Tomb Spyder rykket frem mot Gargoyle Brooden. På  flanken med "senter objektet" som NIDSene (så langt) hadde oversett reposisjonerte 2 Necron Warrior units seg mot senter. Pariahs rykket forsiktig frem mot objektet der nærkampene stod og Immortals justerte sin posisjon i senter. Ildgivningen utslettet en Termagaunt Brood og flere store beist ble påført wounds, men hovedstyrken til NIDSene var, til Necron Lordene sin forbauselse, inntakt! I nærkampen felte Gargoyle Brooden flere Necron Warriors, men ble selv utslettet. 

Dinner time! NIDSene rykket nå frem på alle fronter. En Devourfex, en Zoanthrope og en Genestealer Brood skar plutselig av mot "senterobjektet" som så langt ikke var blitt viet oppmerksomhet fra "Hive Mind". Ildgivningen fra NIDSene påførte de to Necron Warrior unitene som var på vei mot midten derifra tap. Pariahs ble utslettet - bare Lorden som var i lag med dem stod tilbake, og uniten med Necron Warriors som hadde kjempet så tappert ble mer enn halvert. Necron Lordene beholdt dog kontroll over troppene. Ravener Brooden angrep Necron Lorden i senter som etter den påfølgende kampen hadde 1 wound igjen. Necron Warrior unitien som hadde nedkjempet Gargoyle Brooden ble angrepet av Wingen Warrior Brooden og ble utslettet. Hovedretten var servert første gang.....

Runde 4: Necrons utførte et tappert motangrep mot Winged Warrior Brooden idet Imortals og deres Necron Lord rykket frem i et siste desperat forsøk på å conteste objektet NIDSene hadde eurobret. Til tross for sine Assault 2 weapons greide ikke Immortals å gjøre mer enn å ta liv av en Winged Warrior! Øvrig Necron skyting var spredt og gjorde begrenset skade. Immortals og deres Necron Lord angrep Winged Warrior Brooden de hadde skutt på. Det viset seg at Lorden selv ikke nådde frem, og siden han er en "Independent Caracter".... En Tomb Spyder og dens Scarab dundret inn i Hive Tyranten, og den siste Tomb Spyderen og dens Scarab angrep Ravener Brooden som fortsatte å kjempe mot den andre Necron Lorden i senter. Immortals tapte kampen mot Winged Warriors med en så stor margin at Necron Lorden ikke greide å beholde kontroll over sine styrker (rending, rending, rending...). De ble hugget ned under flukten fra slagmarken.... Tomb Spyderen, Scaraben og Hive Tyranten hogg løs på hverandre uten større utfall. Necron Lorden i senter drepte sammen med en Tomb Spyder og Scaraben en Ravener.  NIDSene holdt kontrollen over sine styrker. 


NIDS styrkene flommet nå over bordet mot alle objekter. De gjenværende 2 Necron Warrior units ble skutt i stykker av Venomfexene og Devourerfexene, og restene ble revet i filler av Winged Warrior Brooden (rending, rending, rending....). Tomb Spyderen, Scaraben og Hive Tyranten (som hadde fått hjelp av en Zoantrhrope) fortsatte kampen uten større utfall. Tomb Spyderen, Scaraben. Necron Lorden og Ravener Brooden utkjempen en ny kamp hvor resultatet ble at Necron Lorden ble skrapjern. Hovedretten var servert for andre gang....

Med under 25% av styrkene tilbake forsvant plutselig Necron styrkene fra planeten! NIDSene virret rundt på leting etter rester som kunne fortæres som dessert, men ingenting var tilbake! Men "The Hive Mind" viste bedre - planeten selv utgjorde desserten :)

Konklusjon: Etter 4 runder hadde NIDSene 2 av 3 objekter og Necrons hadde faset ut. Et hyggelig spill med mye latter og moro, og som vanlig, mye rar terning kasting.  

No comments:

Post a Comment

Please feel free to comment...
Your feedback fuels our passion! ;)